Al sector de col·lectivitats Catalunya és d´aplicació el conveni estatal

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara la nul·litat de l'Acta de la Comissió Paritària del II Conveni Col·lectiu de Col·lectivitats de Catalunya de data 22/01/2021 de la patronal Acerco i de la UGT

Per tant, des de CCOO esperem que aquesta sentència, que no és ferma i admet recurs, posi fi a la inseguretat jurídica i al perjudici creat a les persones treballadores.


En data 22/01/2021 es va reunir la Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu per al sector de les col·lectivitats de Catalunya, formada per l'Associació Catalana d'Empreses de Restauració Col·lectiva (ACERCO) i la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de Catalunya (FeSMC-UGT); i en resposta a les consultes presentades, determina “Que el conveni d'aplicació a l'àmbit geogràfic de Catalunya és el II conveni col·lectiu de col·lectivitats de Catalunya que es troba en vigor”, ja que entenien que, declarat nul l'acord de pròrroga per als anys 2018-2021, el conveni que va finalitzar el 31/12/2017, estava prorrogat en estar en ultraactivitat.

La patronal FEADRS va presentar demanda impugnat aquest acord, i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en sentència de l'11/04/2022, deixa clar que el II Conveni col·lectiu autonòmic de col·lectivitats de Catalunya va finalitzar la seva vigència el 31 de desembre de 2017, que era la seva vigència inicial, ja que no es tenen en compte les pròrrogues ni el període d'ultraactivitat. I que d'acord amb la disposició addicional segona i disposició final del I Conveni Col·lectiu Estatal de Col·lectivitats, a partir de l'1/1/2018 va passar a aplicar-se el Conveni Col·lectiu Estatal a Catalunya.

Per tant, en no trobar-se vigent el Conveni col·lectiu autonòmic des de l'1/1/2018, la Comissió paritària constituïda en aquest, va deixar de tenir existència, ja que no tenia el seu fonament normatiu; doncs una vegada finalitzat el Conveni col·lectiu autonòmic en haver perdut la seva vigència, desapareix completament de l'ordenament jurídic, i és substituït, en la seva integritat, pel Conveni col·lectiu estatal.

En conseqüència, i no tenint existència la comissió paritària del II Conveni col·lectiu de treball per al sector de les col·lectivitats de Catalunya des de l'1/1/2018, cal declarar la nul·litat de l'Acta de data 22/01/2021.

Des de CCOO sempre hem tingut clar que des de l'1 de gener de 2018, el conveni estatal és el conveni col·lectiu aplicable al sector de col·lectivitats a Catalunya. En aquest sentit, els tribunals es van pronunciar declarant nul l'acord de pròrroga per als anys 2018-2021.

D'altra banda, la interpretació que van fer al seu dia UGT i Acerco que el conveni col·lectiu aplicable era el II conveni autonòmic (el finalitzat el 2017), l'únic que ha aconseguit és crear inseguretat jurídica i que a moltes persones treballadores se li hagi posat el salari base del 2017, passant l'increment salarial dels anys posteriors a una millora voluntària compensable i absorbible, i s'ocasiona un perjudici clar a milers de persones treballadores.

Per tant, des de CCOO esperem que aquesta sentència, que no és ferma i admet recurs, posi fi a la inseguretat jurídica i al perjudici creat a les persones treballadores.

CCOO Serveis Catalunya

 

Cuida del teu treball. Afilia’t a CCOO Serveis!

https://afiliat.ccoo.cat/