Inditex, UGT i CCOO signen un acord que prioritza el manteniment de l´ocupació durant la transformació digital de l´empresa


transformación digital Inditex

Empresa i sindicats aborden el procés des del diàleg i el consens i d'acord amb la premissa d'Inditex de ser una empresa estable, en creixement i que reconeix i valora la imprescindible tasca de la seva plantilla, d'acord amb la prioritat manifestada pel president de Inditex, Pablo Isla, el passat mes de juny.


Inditex, UGT i CCOO han signat avui un acord que dóna prioritat al manteniment de l'ocupació durant el procés de transformació digital que aborda el Grup i que, entre altres coses, implica un canvi de model en el qual s'aposta per botigues més grans, amb eines tecnològicament avançades, i l'absorció de botigues més petites i amb menor capacitat d'adaptació a aquest model. L'acord s'articula el procediment mitjançant el qual a les plantilles de les botigues absorbides se'ls facilitaria l'opció de trasllat a la resta de botigues existents o a les noves que obrirà el Grup.

Des de la premissa inicial del manteniment de llocs de treball, tal com va manifestar el president d'Inditex, Pablo Isla, el passat mes de juny, i tal i com comparteixen els sindicats UGT i CCOO, el diàleg entre les dues parts ha permès posar les bases per articular correctament aquest procés, de manera que quan una botiga sigui absorbida s'oferirà a la plantilla la seva reubicació en altres botigues, sigui quina sigui la cadena d'origen i de destinació. Així mateix, s'oferiran alternatives d'ocupació en les àrees logístiques de el Grup i en els seus serveis centrals.

En aquest sentit, es fixa un límit quilomètric màxim de 25 km per als trasllats a altres establiments, prioritzant sempre les vacants en botigues pròximes de la mateixa ciutat o localitats limítrofes. Si el trasllat suposa un canvi de domicili, l'empresa reemborsarà les despeses de mudança i abonarà les despeses en què s'incorri en el trasllat amb un límit de 3.000 euros.

D'altra banda, en últim cas, l'acord ofereix una alternativa a aquelles persones que, per qualsevol motiu, decideixin no acceptar la proposta de trasllat. En aquest cas, la persona tindrà dret a una indemnització de 33 dies per any treball amb un límit de dues anualitats. Si la persona està contractada des d'abans de 2012, la indemnització corresponent a aquest període ascendiria a 45 dies per any treballat, amb els límits legalment establerts. Per afavorir que la prioritat del procés sigui el manteniment de l'ocupació, l'acord preveu estendre durant un any aquestes condicions als treballadors reubicats, de manera que durant 12 mesos puguin acollir-se a aquesta mesura per qualsevol circumstància.

En paral•lel a aquesta finalitat, les persones de la plantilla que estiguin implicades en aquest procés de transformació digital rebran, per part de l'empresa, la formació necessària per poder abordar les seves noves tasques amb garanties i eficàcia, un procés formatiu en què l'empresa ja ha treballat des que va iniciar la transformació digital de la plataforma comercial fa gairebé una dècada.

L'acord preveu la creació d'un Observatori de Noves Realitats que tindrà caràcter paritari i abordarà la posada en marxa dels diversos projectes. Aquest Observatori tindrà reunions periòdiques on s'analitzarà l'evolució general de sector i les seves grans tendències d'innovació, així com les conseqüències que aquestes puguin tenir sobre les condicions de treball de la plantilla.

Els signants valoren aquest acord de forma molt positiva. Àngels Rodríguez, responsable de comerç de CCOO valora que "aquest acord és molt important, ja que inicia un camí en el sector per abordar la ineludible transició digital de forma consensuada."

Per la seva banda, Cristina Estévez, responsable de Comerç i Grans magatzems d'UGT: "La transformació digital a les empreses ha de garantir el manteniment dels llocs de treball. És l'única manera d'afrontar la digitalització en aquest sector: amb mesures consensuades per a la reconversió a través de la formació, entre d'altres "

CCOO Serveis

 

Cuida del teu treball. Afilia’t a CCOO Serveis!

https://afiliat.ccoo.cat/