CCOO hem signat a ARCASA el protocol contra l´assetjament sexual i per raó de sexe


Des de la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya celebrem haver impulsat i signat aquest protocol contra l'assetjament sexual. No només suposa una millora sobre l'anterior protocol al separar l'assetjament moral i el sexual, sinó que a més recull la necessitat de crear ambients de treball adequats i amb la clara intenció d'establir i defensar tolerància zero davant de possibles casos.


Entre les mesures a ressaltar tenim:

Àmbit d'aplicació: no només a les persones en nòmina d'ARCASA, sinó a les persones que prestin serveis en ARCASA, encara que depenguin d'una altra persona.

Prevenció: establir mesures de prevenció, formació a la plantilla, cursos, tallers ...

Establiment d'un procés d'intervenció:

  • de comunicació i assessorament, amb presència de la RLPT
  • d'investigació
  • de vigilància de la salut
  • de seguiment i avaluació

Valorem de manera molt positiva la posada en marxa de mitjans formatius a la plantilla, per aconseguir un àmbit lliure de qualsevol tipus d'assetjament sexual.

Des de CCOO continuarem treballant en el sector de col·lectivitats per millorar les condicions laborals.

Secretaria de Dones i Igualtat

CCOO Serveis Catalunya