Secciones Sindicales Estatales de CCOO CaixaBank y Bankia

Fusió CaixaBank-Bankia: els objectius de CCOO són garanties d ocupació, sortides voluntàries i preservació i millora de les condicions laborals


CaixaBank Bankia fusió fusión

Fusión CaixaBank-Bankia: los objetivos de CCOO son garantías de empleo, salidas voluntarias y preservación y mejora de las condiciones laboralespdf
print
pmail

Fusió CaixaBank-Bankia: els objectius de CCOO són garanties d'ocupació, sortides voluntàries i preservació i millora de les condicions laborals

Els consells d'administració de Bankia i CaixaBank han donat el vistiplau a la fusió de les dues entitats.

La Llei atorga als sindicats capacitat de negociació per regular com es realitzarà la fusió en l'àmbit laboral, és a dir, com afectarà a l'ocupació i les condicions laborals de la plantilla.

En aquest sentit, la negociació es preveu dura i complicada, però CCOO té una àmplia experiència demostrada en aquest tipus de processos.

Els objectius seran clars: garanties d'ocupació, sortides voluntàries si es plantegen excedents i preservació i millora de les condicions salarials i laborals.

CCOO sabrà estar a l'altura de les circumstàncies en aquest moment històric ja que el futur de totes les empleades i empleats està en joc.

Fusión CaixaBank-Bankia: los objetivos de CCOO son garantías de empleo, salidas voluntarias y preservación y mejora de las condiciones laborales

Los Consejos de Administración de Bankia y CaixaBank han dado el visto bueno a la fusión de ambas entidades.

17 de septiembre de 2020. La Ley otorga a los sindicatos capacidad de negociación para regular cómo se realizará la fusión en el ámbito laboral, es decir, cómo afectará al empleo y a las condiciones laborales de la plantilla.

En este sentido, la negociación se avecina dura y complicada, pero CCOO tiene una amplia experiencia demostrada en este tipo de procesos.

Los objetivos serán claros: garantías de empleo, salidas voluntarias si se plantean excedentes y preservación y mejora de las condiciones salariales y laborales.

CCOO sabrá estar a la altura de las circunstancias en este momento histórico ya que el futuro de todas las empleadas y empleados está en juego.