Anunci de fusió

CCOO requereix garanties per a la plantilla en la integració de CaixaBank-Bankia


El vespre del 3 de setembre va saltar la notícia, que posteriorment van confirmar totes dues entitats, sobre la possible integració CaixaBank-Bankia. Les converses ja estan iniciades.pdf
print
pmail

A partir d’aquí, CCOO transmet a les direccions de totes dues empreses un missatge clar: exigeix garanties per a la plantilla. A la complexitat de la situació actual s’uneix la incertesa davant aquesta operació; cal no oblidar que la suma de totes dues plantilles supera les 44.000 persones.

Si finalment la fusió es materialitza, CCOO exigeix un acord laboral i, com a sindicat majoritari a Bankia, a CaixaBank i al sector financer, liderarà les negociacions, amb uns objectius clars:

-Garanties d’ocupació

-Sortides voluntàries si es plantegen excedents

-Preservació i millora de les condicions salarials i laborals

-Projecte d’empresa amb viabilitat futura

Aquesta operació segueix en la línia de concentració iniciada a partir de la crisi anterior (2007) i, en aquest sentit, des del punt de vista financer, donada la situació de mercat, tipus d’interès i avanç de la digitalització, és una operació que té lògica empresarial. CCOO exigeix que també la tingui en l’àmbit laboral.

Quant a la conjuntura generada per la COVID, aquest moviment s’anticipa i prepara per als impactes que puguin amenaçar els balanços davant la destrucció de teixit productiu.

Es tracta, a més, d’una operació d’abast en termes estratègics de país. L’entitat resultant tindria assegurada no sols la seva viabilitat futura, sinó que seria una important palanca per a la canalització de projectes d’inversió en un moment de reconstrucció econòmica.

A més, per a CCOO la millor garantia per a la bona fi de les inversions que l’Estat va realitzar a Bankia és la permanència com a accionista en la nova entitat.

El sindicat treballarà, com sempre, en la defensa de tota la plantilla. Perquè en el futur l’entitat resultant funcioni, s’han de fer les coses bé des de l’inici. CCOO és la millor garantia.

CCOO Servicios