CONVENI OODD CATALUNYA

Els punts clau encara molt poc avançats (classificació professional i increment salarial)


OODD conveni catalunya

Hem estat esperant a tenir un major avanç en els continguts clau (classificació professional i increment salarial) per informar de la situació, però tots dos temes estan encara molt poc avançats, i caldrà veure en quina direcció avancem. Tan aviat es pugui, convocarem una assemblea per abordar la situació en què estem.pdf
print
pmail

Fins a la data la Taula de negociació del Conveni ha realitzat quinze reunions. S'ha avançat en concretar les propostes i redactat, arribant a un acord inicial en diversos punts. S'ha arribat a consens en:

 • Ultra-activitat
 • Major concreció del plus d'idiomes
 • Uniformes
 • Avançament i préstec
 • Dret de les persones treballadores a la intimitat en relació amb l'entorn digital i desconnexió digital
 • Torns en vacances
 • Revisió del funcionament dels permisos retribuïts
 • Millora de la reserva del lloc de treball en excedència voluntària.
 • Règim assistencial: millora en les causes.
 • Període de prova
 • Contractes formatius i contractes de persones discapacitades
 • Subcontractació
 • Permisos en parella estable

Recordeu que aquests punts consensuats encara poden variar, de manera que no podem entrar en detall. També s'ha completat i ampliat l'articulat per incorporar els canvis legislatius dels darrers anys i els acords de l'AIC 2018-20 (Acord Interprofessional de Catalunya).

Un dels principals objectius del conveni és l'actualització de la classificació professional. Hem presentat la proposta sindical (treballada des 2016), però estem esperant la resposta de la patronal per iniciar la negociació sobre aquest punt. Entenent que és una qüestió complexa, esperem poder acordar alguna modificació que ens permeti avançar, ja que la patronal és molt reticent a qualsevol canvi per por a un increment dels costos. Pel que fa a l'actualització salarial i la jornada anual es concretaran al final de la negociació.

La diversitat i complexitat de l'àmbit real del conveni provoca una gran pluralitat de situacions, de manera que qualsevol acció sindical que es porta a terme a les empreses per part de la nostra representació dóna més força a l'equip negociador de CCOO davant de la patronal. Així que us encoratgem a coordinar-vos amb l'organització del sector amb aquest objectiu.

Continuarem informant!