Signat el Conveni de Comerç de Girona

Signat el Conveni de Comerç de Girona


Avui 31 de juliol de 2019 CCOO hem signat el conveni col·lectiu de Comerç de Girona per als anys 2019 i 2020.

conveni comerç girona


pdf
print
pmail

Les principals novetats són les següents:

Increment salarial:

Per a l'any 2019 serà d'un 2% sobre tots els conceptes retributius regulats en el conveni col·lectiu. Si l'IPC superés aquest increment operaria la clàusula de revisió salarial.

Per a l'any 2020 l'increment també serà del 2 %, distribuït de la següent manera: l'1,75 % s'aplicarà sobre tots els conceptes retributius del conveni i l'altre 0,25 %, d'increment sobre el salari brut anual, se sumarà íntegrament a la paga de fidelitat. Si l’IPC superés el 2 % operarà la clàusula de revisió salarial.

Grups professionals i àrees funcionals. Nivells retributius.

Per al personal ajudant de dependent (nivell VII) de les empreses que es dediquin a vendre productes elaborats o manufacturats que únicament els venen aquestes empreses o aquells punts de venda on només es ven una marca, únicament podran contractar ajudants per un període de 15 dies i transcorregut aquest període passarien al nivell retributiu de dependents i dependentes.

Valoració:

Hem acordat increments salarials en la línia dels acords generals de negociació col·lectiva, dins de l'estratègia sindical de recuperació salarial. A més, a la vigència del conveni, tots els nivells retributius estaran per sobre dels 14.000 euros.

Compromesos amb tu!