DIA MUNDIAL DEL TURISME 2021

CCOO aposta per un model turístic viable i sostenible


Aquest setembre 27 vam celebrar, com cada any, el Dia Mundial del Turisme, amb la vista posada en la recuperació.

DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 2021

CCOO apuesta por un modelo turístico viable y sostenible


L'activitat turística ha repuntat aquest estiu fins a arribar al 67,3% (60,4% a Catalunya) del nombre de viatgers que teníem abans de la pandèmia.

No obstant això, aquesta millora de la conjuntura de negoci no s'ha traduït en una millora de les condicions laborals. Les taxes de parcialitat i temporalitat han crescut en aquest període, i segueixen afectant fonamentalment a les dones.

Aquestes xifres es deriven, en molts casos, d'un ús fraudulent dels ERTOs, un instrument que les empreses en molts casos s'han utilitzat per recuperar part del benefici perdut.

A més, el bloqueig en la negociació col·lectiva, amb el 63% dels convenis paralitzats i casos com el de Múrcia que porta més d'una dècada bloquejat, ha contribuït a empitjorar la qualitat de l'ocupació en el sector.

Des de CCOO creiem que és el moment d'aprofitar els fons de reestructuració i resiliència per transformar el sector cap a un model més sostenible, eficient. productiu i amb ocupació de qualitat.

-------

DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 2021

CCOO apuesta por un modelo turístico viable y sostenible

Este 27 de septiembre celebramos, como cada año, el Día Mundial del Turismo, con la vista puesta en la recuperación.

La actividad turística ha repuntado este verano hasta alcanzar el 67,3% (60,4% en Catalunya) del número de viajeros que teníamos antes de la pandemia.

Sin embargo, esta mejora de la coyuntura de negocio no se ha traducido en una mejora de las condiciones laborales. Las tasas de parcialidad y temporalidad han crecido en este periodo, y siguen afectando fundamentalmente a las mujeres.

Estas cifras se derivan, en muchos casos, de un uso fraudulento de los ERTEs, un instrumento que las empresas en muchos casos han utilizado para recuperar parte del beneficio perdido.

Además, el bloqueo en la negociación colectiva, con el 63% de los convenios paralizados y casos como el de Murcia que lleva más de una década bloqueado, ha contribuido a empeorar la calidad del empleo en el sector.

Desde CCOO creemos que es el momento de aprovechar los fondos de reestructuración y resiliencia para transformar el sector hacia un modelo más sostenible, eficiente. productivo y con empleo de calidad.