Davant la campanya turística d'estiu CCOO denuncia que continua la dualitat beneficis empresarials i precarietat laboral


L'informa realitzat per CCOO sobre les dades turístiques dels anys 2013 al 2018 confirma la situació precària en que es troben les persones treballadores, on l'ocupació està quasi deu punts per sota del creixement de l'activitat i els salaris en menys de la meitat del rendiment per habitació.  


L'activitat turística a Catalunya ha tingut un creixement des de 2013 tant en nombre de visitants com en pernoctacions, en més del 34 % i 30 % respectivament. Alhora la tarifa mitjana, preu per habitació, ha suposat un increment del 21,30 % i la rendibilitat per habitació aconseguida pels establiments hotelers s'ha incrementat en un 14,83 %, havent passat d'una rendibilitat per habilitació, negativa del 13,3 % a una positiva de l'1,50%, a part dels altres serveis que fan viables i donen beneficis al negoci turístic.  

En la Cara B del turisme, estan les persones que treballen en el sector turístic, on les dades confirmen que cada cop hi ha menys personal en relació a l'increment de l'activitat, en menys estabilitat laboral, major contractació temporal, aprofitant-se de la contractació de fixes discontinus, creixement de la contractació de jornada parcial, no desitjada en molts casos, i amb uns salaris que no han crescut al nivell del creixement de la rendibilitat i els beneficis.

L'informe mostra que l'increment de l'afiliació a la seguretat social ha experimentat un increment del 35 %, segons l?EPA (Enquesta de la Població Activa), tancat al primer trimestre de 2018, l'ocupació activa al sector turístic (CNAE 55 i 56) mostra només un creixement del 23 %, per la qual cosa amb menys personal s'ha de donar resposta a l'increment de l'activitat en el seu conjunt, amb les conseqüents manques de qualitat i condicions laborals per a donar el servei.

Sobre l'ocupació l?EPA mostra com l'activitat turística és majoritàriament femenina, amb 108.012 dones ? el 54,28 %, i que en referència a la contractació la temporalitat està entorn al 70 %. Sobre la contractació fixa no es disposen dades de les persones que tenen un contracte de fixos discontinus.

Referent a la contractació, segons jornada, trobem una gran diferència segons gènere, on les dones estan contractades en un 42 % a temps parcial, i els homes en un 23 %.

Els salaris han tingut en sis anys un creixement total d?un 6,70 %, clarament inferior al creixement que han experimentat la rendibilitat o la tarifa mitjana diària.

CCOO li preocupa la situació i injust tracte que pateix el conjunt de les persones que treballen en el sector turístic, que es veu agreujada per la manca d'una acció política coordinada i global des de les administracions públiques: manca de model turístic, actuació descoordinada davant el fenomen dels apartaments turístics, manca d'un model de professionalització del sector... per això CCOO demana al Govern de la Generalitat un Pla d'Acció per treballar conjuntament amb els agents socials.

Per a CCOO lluitar contra la precarietat és un objectiu principal. L'actual estructura de les empreses del sector turístic, on més del 80 % de les empreses no poden tenir representació sindical (plantilles amb menys de 6 treballadors) fa que  aquest situació a l'estiu sigui més greu, l'ocupació creix en contractació de temporada amb condicions de treball totalment precaritzat.

Les persones, majoritàriament sense representació sindical, tenen les mateixes garanties i condiciones laborals que la resta de personal (salaris, horaris, dies de descans, etc ), per això CCOO posem en marxa diferents eines d'assessorament gratuït, amb la campanya #PrecarityWar a través del lloc web: https://precaritywar.es i a través de WhatsApp Tel. 689 586 414 que ha posat en marxa CCOO de Catalunya.

CCOO Serveis Catalumya