Conveni d'hostaleria Catalunya

Clars i obscurs en l'última proposta i definitiva de la patronal


El dia 27 de juliol de 2017 es va reunir la comissió negociadora del conveni. En aquesta reunió la patronal ha deixat clara quina és la seva oferta definitiva, per la qual cosa els sindicats haurem de decidir si el que s?ha plantejat és suficient o no per arribar a un acord definitiu en el mes de setembre.


L'última oferta d'increment salarial és de l'1,9% per a l'any 2017, 1,9% pel 2018 i de l'1,8% pel 2019.

Valorem de manera positiva la regulació de la subrogació per al sector de la restauració. Entenem que amplia les garanties als treballadors i a les treballadores davant un canvi d'empresa, regulació en les mateixes condicions que en el sector de les col·lectivitats.

També valorem positivament que es garanteixi el 100% del salari en cas d'incapacitat temporal derivada d'intervenció quirúrgica sense hospitalització.

Valorem de manera negativa la regulació del complement salarial en espècie (manutenció), ja que a Tarragona es redueix l'import per al personal de nou ingrés, mantenint el personal antic la diferència en un complement ?ad personam? consolidable i revalorizable. Als hotels que no tenen cuina desapareix el complement salarial de manutenció i en els càmpings de Girona i Tarragona no tindrà dret a aquest complement salarial en espècie el personal que no estigui prestant serveis en cuina o restaurant.

També valorem de manera negativa la regulació dels premis de vinculació, ja que es passa de 45 a 50 l'edat per percebre el premi, i no es cobrarà en cas de cessament voluntari (tret que el cessament es produeixi per accedir a la jubilació).

Respecte a les externalitzacions, és un avanç que al personal de restaurant, sales, bars, pisos, recepció, cuina, economat i zones termals dels balnearis tinguin les garanties del conveni d'hostaleria en cas d'externalització. Però és cert que es quedarien departaments fora d'aquestes garanties, que passarien a tenir la consideració d'activitat no principal de l'empresa.

En definitiva, llums i ombres. Des de CCOO no ens resignem i intentarem influir i seguir treballant per tenir el millor conveni possible i amb el màxim de garanties per als treballadors i les treballadores.

La propera reunió serà el dimecres 6 de setembre a les 16 hores.

Seguirem informant!

CCOO Serveis Catalunya