Comuniat 10 - 06/07/2017

Conveni d'hostaleria: Seguim sense canvis!


El dia 6 de juliol de 2017 es va reunir la comissió negociadora del conveni.


El dia 6 de july de 2017 es va reunir la comissió negociadora del conveni.

En aquesta reunió la patronal va plantejar:

·         Conveni de tres anys (2017-2019) sense clàusula d'ultraactivitat (per tant, que decaigui el conveni col?lectiu passat un any des de la denúncia del mateix).

·         Reducció dels terminis per a la crida dels fixos discontinus.

·         Possibilitat de realització d'hores comple-mentàries per part del personal fix discontinu.

·         Nova redacció dels premis de vinculació perquè no es percebin quan el cessament és voluntari.

·         Acumulació del descans setmanal per períodes de quatre setmanes.

·         Increment de l'1,5% per a cada any sense clàusula de revisió salarial.

·         Eliminació de la manutenció als hotels ?Bed & Breakfast?.

·         Ampliació del permís per lactància (15 dies pel 2017, 16 dies pel 2018 i 19 dies pel 2019).

 

En definitiva, que les propostes de la patronal no es corresponen amb el bon moment que viu el sector (nombre de visitants, pernoctacions, facturació, beneficis, etc.) i no donen resposta a les necessitats que tenim les treballadores i els treballadors del sector.

No s'assumeix cap de les nostres propostes per recuperar els increments salarials per sobre de l'IPC ni per millorar la conciliació de la vida laboral i familiar. A més, la patronal s'oposa a regular les externalitzacions de serveis que tant estan perjudicant les condicions salarials i de treball de tantes persones treballadores.

CCOO continuarem amb la nostra campanya d'informació pública, com la que es realitzarà el proper 18 de juliol a Santa Susanna (Barcelona) i més endavant a Lloret de Mar (Girona), i amb les mobilitzacions amb l'objectiu d'aconseguir un conveni digne que serveixi per eradicar la precarietat, que millori el poder adquisitiu  dels salaris i millori la conciliació de la vida laboral i personal.

La propera reunió serà el dijous 13 de juliol de 2017 a les 16h.

Prèviament ens concentrarem a la seu de la patronal a les 15:30h a Via Laietana 47.

Continuarem informant!

>> La propera reunió serà el dijous 13 de juliol de 2017 a les 16h, ens concentrarem a la seu de la patronal a les 15:30h a Via Laietana 47.

>> Comunicat 10 - 06/07/2017 Pdf català i en castellà