Reunió negociació Conveni Comerç Paper i Arts Gràfiques


A la reunió celebrada el divendres, 11 de febrer, la part social hem plantejat una nova proposta, amb la idea d'avançar en la negociació, davant les dificultats que estàvem tenint a les anteriors reunions amb la patronal.

-----

Reunión negociación Convenio Comercio Papel y Artes Gráficas

En la reunión celebrada el viernes, 11 de febrero, la parte social hemos planteado una nueva propuesta, con la idea de avanzar en la negociación, ante las dificultades que estábamos teniendo en las anteriores reuniones con la patronal.


La proposta que hem fet ve donada per la situació actual; context d'incertesa derivat del còvid i les seves conseqüències, IPC molt alt i sense saber com s'acabarà aquest any, per l'important increment de les vendes del sector, especialment la venda de llibres.

Per aquests motius, hem plantejat una proposta en els termes següents, centrada només en l'increment salarial:

-Vigència d'un any (2022).

-Pujada Salarial d´un 4 %, amb clàusula de Revisió Salarial a IPC Real 2022.

-Deixar sense efecte la compensació i absorció que estableix el conveni.

-Incorporar la reforma laboral al conveni (RD 23/2021).

La patronal ha manifestat que podria entrar a negociar el conveni per a un any de vigència negociant només la matèria salarial, però no ens han respost a la nostra proposta salarial. La valoraran i, a la següent reunió, ens donaran resposta.

La propera reunió se celebrarà el dia 21 de febrer.

Seguirem informant!

- - - - - -

Reunión negociación Convenio Comercio Papel y Artes Gráficas

En la reunión celebrada el viernes, 11 de febrero, la parte social hemos planteado una nueva propuesta, con la idea de avanzar en la negociación, ante las dificultades que estábamos teniendo en las anteriores reuniones con la patronal.

La propuesta que hemos hecho, viene dada por la situación actual; contexto de incertidumbre derivado del covid y sus consecuencias, IPC muy alto y sin saber como terminará este año, por el importante incremento de las ventas del sector, especialmente la venta de libros.

Por estos motivos, hemos planteado una propuesta en los siguientes términos, centrada solamente en el incremento salarial:

-Vigencia de un año (2022).

-Subida Salarial de un 4%, con cláusula de Revisión Salarial a IPC Real 2022.

-Dejar sin efecto la compensación y absorción que establece el convenio.

-Incorporar la reforma laboral al convenio (RD 23/2021).

La patronal ha manifestado que podría entrar a negociar el convenio para un año de vigencia negociando únicamente la materia salarial, pero no nos han respondido a nuestra propuesta salarial. Van a valorarla y, en la siguiente reunión, nos darán respuesta.

La próxima reunión se celebrará el día 21 de febrero.

¡Seguiremos informando!

 

Cuida del teu treball. Afilia’t a CCOO Serveis!

https://afiliat.ccoo.cat/