CONSTITUÏDA LA TAULA NEGOCIADORA DEL CONVENI DE DROGUERIES, HERBORISTERIES I PERFUMERIES D'ÀMBIT ESTATAL


El 18 de març de 2019 hem constituït la taula negociadora del conveni, CCOO com a sindicat majoritari presentarem en breu a la Taula de Negociació, a les altres organitzacions sindicals i a la Patronal, una plataforma de les propostes que estem elaborant amb les persones treballadores del Sector de Drogueria, Herboristeries i Perfumeries, que considerem imprescindibles i amb les quals pretenem millorar les condicions de treball i els salaris de l'actual conveni. 

A continuació detallem els punts més importants de la plataforma:


- SALARI

- Increment a partir del 3% de tots els conceptes de la nòmina per a cada any de vigència del conveni. SENSE ABSORCIÓ NI COMPENSACIÓ.

- Inclusió clàusula revisió salarial vinculada a l'IPC Real de cada any de vigència del conveni.


 - JORNADA LABORAL

- Reducció de la jornada màxima anual.

- 2 dies de descans setmanal.

- Distribució i regles d'execució de la jornada anual.(Diumenges i festius, descansos, setmanals, etc)

- La compensació de l'excés de jornada haurà de pactar-se amb els treballadors/es per al seu gaudi.

- Contracte parcial: La jornada mínima serà de 4 hores diàries continuades.

- Un mínim de diumenges i festius a l'any de gaudi en les CCAA amb massiva obertura, per poder conciliar la vida laboral i familiar. 

- LLICÈNCIES RETRIBUÏDES

- Increment de dies per naixement de fill, defunció, accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica.

- Permisos retribuïts que comencin a comptabilitzar a partir del primer dia laborable.

- Inclusió de l'acompanyament de persones depenents menors d'edat, o per alguna incapacitat física, psíquica o sensorial o majors de 65 anys.

- Llicència no retribuïda de fins a tres mesos a l'any.

 

- DRET A la DESCONNEXIÓ DIGITAL.

- LIMITAR ELS TRASLLATS DE BOTIGA.

- INCORPORAR LES NOVES CATEGORIES.

 

Dins del calendari de reunions proposat, la propera reunió el dia 9 d'abril per abordar i negociar les reivindicacions sindicals.

 

Seguirem informant...

CCOO Servicios