Anys 2003 - 2006

Conveni Col·lectiu d'Assegurances Catalana Occident Societat Anònima d'Assegurances i Reassegurances


El present Conveni Col·lectiu té per objecte regular les relacions laborals d'Assegurances Catalana Occident, Societat Anònima d'Assegurances i Reassegurances i els seus treballadors. Assegurances Catalana Occident, Societat Anònima d'Assegurances i Reassegurances, anteriorment denominada Multinacional Asseguradora, Societat Anònima d'Assegurances i Reassegurances, -des d'ara *MNA-, integra els empleats procedents de l'antiga Catalana Occident Segurs, Societat Anònima d'Assegurances i Reassegurances, -des d'ara Catalana Occident. Regula també els ciberdrets