Anys 2004-2007 (Publicat al BOE 22-11-04)

Conveni Col·lectiu Oficines y Despatxos Catalunya 2004-2007


HI HA NOU CONVENI 2008-2011
El present conveni és d'aplicació als treballadors que desenvolupin les relacions de treball en les empreses l'activitat principal de les quals sigui la d'oficines i despatxos i serveis de tipus administratiu en general, i no tinguin conveni d'aplicació propi.