Integració CaixaBank-Bankia: CCOO requereix garanties


El 13 d'abril, s’ha convocat la representació laboral de CaixaBank i Bankia per abordar la fusió de les dues entitats. Davant d'aquesta convocatòria, CCOO exigeix ??criteris laborals responsables, acordats i no traumàtics.

- - - - -

Integración CaixaBank-Bankia: CCOO requiere garantías 


La suma d'ambdues plantilles supera les 44.000 persones i CCOO exigeix ??un acord laboral; com a sindicat majoritari a Bankia i CaixaBank, liderarà les negociacions amb uns objectius clars:

  • Garanties d'ocupació

  • Evitar les mesures traumàtiques i fer prevaldre la voluntarietat

  • Preservar i millorar les condicions salarials i laborals

  • Projecte d'empresa amb viabilitat futura

CCOO era el sindicat majoritari a les dues entitats i seguirà sent-ho després de la fusió:

Nombre de representants dels treballadors per sindicat

SINDICAT

CAIXABANK

BANKIA

CAIXABANK-BANKIA

%

CCOO

308

141

449

36,33%

SECB-FINE

283

33

316

25,57%

UGT

137

86

223

18,04%

ACCAM

 

86

86

6,96%

CIC-SATE

2

71

73

5,91%

CGT

5

17

22

1,78%

SESFI

 

19

19

1,54%

UOB

 

16

16

1,29%

FEC

11

 

11

0,89%

SIB

11

 

11

0,89%

ACB

 

8

8

0,65%

ELA-LAB

2

 

2

0,16%

 

759

477

1236

100%

 

CCOO treballarà, com sempre, en la defensa de tota la plantilla.

CCOO Serveis CaixaBank

- - - -

Integración CaixaBank-Bankia: CCOO requiere garantías

El 13 de abril, se ha convocado la representación laboral de CaixaBank y Bankia para abordar la fusión de las dos entidades. Ante esta convocatoria, CCOO exige criterios laborales responsables, acordados y no traumáticos.

La suma de ambas plantillas supera las 44.000 personas y CCOO exige un acuerdo laboral; como sindicato mayoritario en Bankia y CaixaBank, liderará las negociaciones con unos objetivos claros:

- Garantías de empleo

- Evitar las medidas traumáticas y hacer prevalecer la voluntariedad

- Preservar y mejorar las condiciones salariales y laborales

- Proyecto de empresa con viabilidad futura

CCOO era el sindicato mayoritario en ambas entidades y seguirá siéndolo después de la fusión:

(Ver cuadro anterior)

CCOO trabajará, como siempre, en la defensa de toda la plantilla.

CCOO Serveis CaixaBank