CCOO denuncia la precarietat en el sector de menjar ràpid

Jugar-se la vida per 394,88 euros al mes


Fast Food Global Precarietat Precarious Menjar Ràpid Comida Rápida

Velocitat i precarietat són dos termes que caracteritzen el treball en el sector de menjar ràpid. En un sector on el contracte mitjà és de 16 hores per les quals es perceben 394, 88 euros al mes, córrer és una condició per guanyar diners.pdf
print
pmail

“Fast & Precaris. A tot Risc” és el lema de la campanya que ha desenvolupat CCOO Serveis per denunciar la situació de les plantilles dels restaurants de menjar ràpid.

Falta de seguretat

El personal de repartiment està obligat a realitzar un mínim de comandes per hora, la qual cosa els obliga a córrer amb uns equips de protecció poc adequats, molts fins i tot compartits. Alguns porten el GPS en el braç i han de mirar-ho sense parar de circular. A més, aquest personal està obligat a treballar siguin quines siguin les condicions meteorològiques.

Estrès, Ansietat

El ritme de treball és molt alt, falta personal i han de treballar a gran velocitat (característica inherent al sector). L'estrès i l'ansietat que aquesta mala organització del treball suposa, fa que els i les treballadores s'exposin més als riscos. Accidents de trànsit, relliscades, talls, cremades...

Contractes porqueria i salaris de misèria

El contracte tipus en el sector és temporal a temps parcial de molt poques hores als quals s'afegeixen hores complementàries que no es consoliden en contracte. Aquest recurs de les hores complementàries s'utilitza de forma excessiva i amb una flexibilitat total en benefici de l'empresa. Això es tradueix en grans taxes de rotació als centres de treball i inestabilitat i inseguretat laboral i econòmica per a les plantilles.

El sector de menjar ràpid es caracteritza per una gran rotació del personal, però que estiguin poc temps en el lloc de treball, encara que sigui voluntàriament, no justifica ni que siguin treballadors i treballadores pobres, ni que les empreses s’apropiïn del seu temps, ni que es juguin la vida.

CCOO Serveis Catalunya