CONVENI D'HOSTALERIA DE CATALUNYA Comunicat 7 - 14 de junio de 2017

La Patronal fa propostes, CCOO seguirà movent-se


En passat dimecres 14 de juny de 2017 va tenir lloc una reunió de la Comissió Negociadora del Conveni d'Hostaleria, que com en les anteriors reunions, va ser precedida per una mobilització de treballadores i treballadors del sector per reclamar un conveni digne.


Pocs canvis respecte a la reunió anterior. L'aspecte més significatiu és que la patronal ha presentat la seva proposta d'increment salarial que consisteix en un increment de l'1,5% per a cadascun dels anys de vigència per a un conveni de 3 anys. Aquesta proposta la valorem com a insuficient i no reflecteix la bona situació del sector ni satisfà les necessitats dels treballadors i de les treballadores.

Unes altres de les qüestions que va plantejar la patronal van ser:

-  Reducció dels terminis per a la crida dels fixos discontinus.

-  La possibilitat que els fixos discontinus a temps parcial puguin realitzar hores complementàries.

-  Que un dels 2 dies de descans setmanal es pugui acumular en períodes de 4 setmanes.

-  Que no es percebin els premis de vinculació quan el cessament en l'empresa és per "cessament voluntari".

-  Desaparició del complement salarial en espècie (manutenció) als hotels "Bed & Breakfast".

Si que veien possibilitats en la regulació de la subrogació en el sector de la restauració però la patronal es nega a entrar a regular la limitació de les externalitzacions.

Des de CCOO vam posar l'accent en els aspectes més significatius de la nostra plataforma reivindicativa situant la proposta d'increment salarial en el 10% durant la vigència del conveni per a un període de 3 anys.

CCOO continuarà amb les mobilitzacions amb l'objectiu d'aconseguir un conveni col·lectiu que serveixi per limitar la precarietat laboral, que millori el poder adquisitiu dels salaris i millori i faciliti la conciliació de la vida laboral i personal.

La propera reunió serà el dimecres 28 de juny de 2017 a les 16 h i concentració a les 15.30h.

Seguirem informant!