Les delegades de Caprabo/Geisha de la província de Tarragona demanen un pla de prevenció de riscos psicosocials


Per evitar situacions indesitjades i garantir un entorn laboral digne i segur, les nostres companyes de CCOO demanen un pla de prevenció de riscos psicosocials.

Les delegades de CCOO als centres Caprabo/Geisha de la província de Tarragona es van reunir dilluns passat, 12 de juny, amb els representants de l'empresa, a Coma-Ruga, per donar els primers passos amb vista a aconseguir un pla de prevenció de riscos psicosocials.

En prevenció de riscos laborals, denominem factors psicosocials a aquells factors de risc per a la salut que s'originen en l'organització del treball i que generen respostes de tipus fisiològic (reaccions neuroendocrinas), emocional (depressió o apatia), cognitiu (restricció de la percepció, de l'habilitat per a la concentració o la creativitat) i conductual (com l'assumpció de riscos innecessaris) que són conegudes popularment com "estrès" i que poden ser precursores de malaltia en certes circumstàncies d'intensitat, freqüència i durada.

Per evitar situacions indesitjades i garantir un entorn laboral digne i segur, les nostres companyes de CCOO han engegat un procés que conclourà en l'elaboració d'un pla de prevenció.