La Sentència del Jutjat Social núm. 2 de Mataró fa referència als drets constitucionals a la protecció a la família i la infància

CCOO subratlla la importància de la sentència del Jutjat Social núm.2 de Mataró sobre el dret d'una treballadora de DIA a reduir la jornada


CCOO valora la Sentència, que incideix en l'obligació dels Tribunals de protegir drets constitucionals com són el dret a la no discriminació per raó de circumstàncies personals i el mandat de protecció a la família i la infància, drets que poden quedar compromesos quan no es permet a la persona treballadora triar la concreció horària en la reducció de jornada per guarda legal, tal com recull la STC 26/2011 de 14-03.pdf
print
pmail

La treballadora va sol·licitar reducció de jornada per guarda legal i la seva concreció horària en torn de matí i l'empresa es va negar per motius organitzatius oferint-li el torn de tarda. Amb la intervenció de la Secció Sindical de CCOO en l'empresa DIA Supermercats, la treballadora va interposar demanda a través del Gabinet Jurídic de CCOO, donada la negativa de l'empresa i després d'esgotar tota interlocució.

CCOO Serveis Catalunya