Conveni d'Oficines i Despatxos de Catalunya

Acord amb dos nous plusos


Tot i que les negociacions s'estan dilatant d'una forma excessiva, hem aconseguit acordar la creació d'un nou plus d'idiomes i un altre de disponibilitat.  pdf
print
pmail

Com ja hem informat anteriorment, la negociació del conveni s'ha prorrogat durant els anys 2015 i 2016, i encara continuem intentant tancar un acord. Ens vam marcar com a fita important millorar tant el redactat com la coherència de la classificació professional. A banda de la dificultat que aquest canvi implica, la patronal es mostra reticent a molts dels canvis que plantegem, un factor més que està contribuint a que la negociació s'allargui.

Tot i això, hem acordat dos punts importants que donen resposta a dues situacions que no estaven regulades pel conveni: un plus pel temps de disponibilitat fora de la jornada (incloent-hi festius), i un altre per l'ús d'idiomes estrangers en el lloc de treball, quan el coneixement d'aquests idiomes no sigui inherent a la feina (és inherent, p.e. en el cas dels traductors o intèrprets). Aquest plusos permetran incidir sobre aspectes de la feina que en molts casos no rebien compensació; amb la nova regulació s'evitaran abusos o distorsions, al establir aspectes com la voluntarietat, duració, i les formalitats requerides. També ajudaran a delimitar millor les funcions del lloc de treball ? i la seva retribució.

Ara mateix estem en un moment complicat; intentem acordar l'eliminació de alguns nivells i racionalitzar les  definicions de les tasques a realitzar. Això ens ajudarà a establir de forma més clara quin enquadrament i nivell salarial ens pertoca. El pas del temps i l'aparició de nous tipus de feines i maneres de treballar, lligades als canvis tecnològics, fan necessària una millor adequació d'aquest capítol en el nostre conveni.

Respecte al tema de l'actualització dels salaris, la nostra confederació no està obtenint les respostes adequades a les reivindicacions en matèria salarial, i això, que és degut al bloqueig de la mesa negociadora per part de CEOE, contribueix a fer més gran el problema. Recordar que vam pactar un increment d'un 0?8% pel 2015, i un 1% pel 2016; en aquest moment de franca recuperació ?tant de la producció com dels beneficis empresarials- no es pot tancar amb un augment igual pel 2017, tot i que altres convenis d'oficines i despatxos d'arreu l'Estat si estan tancant amb augments entre un 1 i un 1?5%. Pensem que aquesta situació també està retardant l'avenç en la negociació, ja que les incerteses fan més arriscats els compromisos a dos o tres anys vista.

CCOO ÉS EL TEU SINDICAT ARA MÉS QUE MAI. Clica aquí per afiliar-te!