CCOO celebra una nova sentència de nul·litat en l'acomiadament d'una treballadora en situació de baixa per malaltia


La sentència del Jutjat número 1 de Mataró dóna la raó a la demanda interposada pel gabinet Jurídic de CCOO en representació d'una treballadora de l'empresa d'hostaleria Edificacions del Litoral, que va ser acomiadada per  trobar-se en situació d'Incapacitat Temporal per malaltia comuna. pdf
print
pmail

CCOO valora aquesta sentència com una molt bona notícia ja que reforça drets als quals s'ha volgut devaluar amb les últimes reformes laborals, com són el dret a la salut de les persones treballadores i la seva recuperació efectiva, així com la necessària causalitat per executar un acomiadament.

El conjunt de fets que es detallen en la sentència són cridaners ja que l'acomiadament de la treballadora i d'altres dues persones treballadores més que també es trobaven en situació d'Incapacitat Temporal, es basa en les conclusions d'investigadors privats que van efectuar  un seguiment i filmació del dia a dia de la treballadora, detallant en les seves conclusions com a incompliment greu de la bona fe contractual la realització de tasques quotidianes, com rentar i estendre la roba o passejar per les rodalies del domicili, en considerar-les activitats contràries a l'efectiva recuperació de la treballadora, que allargaria d'aquesta manera el període de baixa.

El jutge estima que no hi ha element algun per a l'acomiadament de la treballadora a part de la situació d'Incapacitat Temporal en la qual aquesta es trobava, desestimant les filmacions i seguiments com a elements probatoris. Subratlla que la treballadora no havia rebut sanció ni advertiment anterior per cap altre motiu en el qual l'empresa pugui fonamentar la transgressió de la bona fe contractual.  Conclou que l'empresa va seleccionar per al seu posterior acomiadament a un grup de persones treballadores a les quals distingeix amb un factor de segregació, la malaltia, negant en virtut d'aquest criteri importants drets, com el d'ocupació, atemptant amb això a les disposicions de normes fonamentals com l'article 14 de la Constitució i el 4 i 17 de l'Estatut dels treballador.

CCOO Serveis Catalunya


Afilia-t'hi!