CCOO arriba a un acord en l´ERO d´AXA Interpartner que impedeix els acomiadaments forçosos


CCOO alcanza un acuerdo en el ERE de AXA Interpartner que impide los despidos forzosos


CCOO arriba a un acord en l’ERO d’AXA Interpartner que impedeix els acomiadaments forçosos

L’acord de l’ERO d’Interpartner va ser signat per CCOO un cop consultada la plantilla al aconseguir que la sortida en tot cas sigui voluntària i oberta a tot el personal de l’empresa, evitant així cap sortida forçosa com defensava el sindicat des del seu inici.

L’acord de condicions econòmiques per l’extinció del lloc de treball, ha estat cobert amb el número mínim de 45 sortides, de les 54 extincions propostes inicialment per la direcció de l’empresa i ha comptat amb l’adscripció voluntària de 51 persones.

En l’acord també s’ha inclós el compromís de que no hi hauran noves mesures col·lectives durant l’any 2021, pel que CCOO valora positivament la seva signatura ja que aporta estabilitat i tranquilitat a la plantilla.

CCOO Serveis Catalunya

- - - - - 

CCOO alcanza un acuerdo en el ERE de AXA Interpartner que impide los despidos forzosos

El acuerdo del ERE de Interpartner fue firmado por CCOO una vez consultada la plantilla al conseguir que la salida en todo caso sea voluntaria y abierta a todo el personal de la empresa, evitando así una salida forzosa como defendía el sindicato desde su inicio.

El acuerdo de condiciones económicas para la extinción del puesto de trabajo, ha sido cubierto con el número mínimo de 45 salidas, de las 54 extinciones propuestas inicialmente por la dirección de la empresa y ha contado con la adscripción voluntaria de 51 personas .

En el acuerdo también se ha incluido el compromiso de que no habrá nuevas medidas colectivas durante el año 2021, por lo que CCOO valora positivamente su firma ya que aporta estabilidad y tranquilidad a la plantilla.

CCOO Serveis Catalunya