EL PERMÍS PER NAIXEMENT S´EQUIPARA A 16 SETMANES


EL PERMISO POR NACIMIENTO SE EQUIPARA A 16 SEMANAS


A partir de l’1 de GENER DE 2021  ja corresponen 16 setmanes de permís per naixement per cada progenitor-progenitora

Ambdós progenitors podran gaudir de les 16 setmanes per naixement de fill o filla. Recordar que les 6 primeres setmanes son obligatòries i ininterrompudes i a jornada completa seguit del naixement o adopció. Las 10 setmanes restants poden ser continuades o interrompudes i a jornada completa o parcial fins que el o la menor tingui un any, amb acord previ amb l’empresa i un preavís de 15 dies.

Ara que ja s’han equiparat els permisos, no serà possible la cessió de setmanes entre els progenitors.

Si necessites més informació contacta amb les teves delegades i delegats de CCOO

- - - - - -

EL PERMISO POR NACIMIENTO SE EQUIPARA A 16 SEMANAS

A partir del 1 de ENERO DE 2021 ya corresponden 16 semanas de permiso por nacimiento por cada progenitor-progenitora.

Ambos progenitores podrán disfrutar de las 16 semanas por nacimiento de hijo o hija. Recordar que las 6 primeras semanas son obligatorias y ininterrumpidas y a jornada completa seguido del nacimiento o adopción. Las 10 semanas restantes pueden ser continuadas o interrumpidas y a jornada completa o parcial hasta que el o la menor tenga un año, previo acuerdo con la empresa y un preaviso de 15 días.

Ahora que ya se han equiparado los permisos, no será posible la cesión de semanas entre los progenitores.

Si necesitas más información contacta con tus delegadas y delegados de CCOO