Integració tecnològica de CaixaBank: un èxit històric de la plantilla


Integración tecnológica en CaixaBank: un éxito histórico de la plantilla 

Una vez más, la plantilla de CaixaBank ha superado con éxito rotundo un hito histórico en la entidad, culminando la mayor integración tecnológica que se ha hecho en el sector bancario. 

- - - - - - -

Una vegada més, la plantilla de CaixaBank ha superat amb èxit rotund una fita històrica a l'entitat, culminant la major integració tecnològica que s'ha fet al sector bancari.


Aquest cap de setmana, 13 i 14 de novembre, més de 2000 empleats i empleades han estat disponibles per fer les proves de la integració tecnològica entre els sistemes de CaixaBank i Bankia.

CCOO ha estat amb la plantilla atenent qualsevol incidència laboral, sobretot, en relació amb els torns i hores de treball; també incidències operatives que poden afectar aquests dies l'organització del treball i per tant funcions i horaris.

CCOO estén la seva felicitació a totes les persones que estan treballant de manera exquisida i incansable, no només aquest cap de setmana, sinó durant els darrers mesos, i que ho continuaran fent les properes setmanes.

CCOO exigim a la Direcció menys extincions, menys externalitzacions i més reconeixement, manteniment de feina de qualitat i compensacions.

- - - - - -

Integración tecnológica en CaixaBank: un éxito histórico de la plantilla

Una vez más, la plantilla de CaixaBank ha superado con éxito rotundo un hito histórico en la entidad, culminando la mayor integración tecnológica que se ha hecho en el sector bancario.

Este fin de semana, 13 y 14 de noviembre, más de 2000 empleados y empleadas han estado disponibles para realizar las pruebas de la integración tecnológica entre los sistemas de CaixaBank y Bankia.

CCOO ha estado con la plantilla atendiendo a cualquier incidencia laboral, sobre todo, en relación con los turnos y horas de trabajo; también incidencias operativas que pueden afectar estos días a la organización del trabajo y por tanto a funciones y horarios.

CCOO extiende su felicitación a todas las personas que están trabajando de manera exquisita e incansable, no sólo este fin de semana, sino durante los últimos meses, y que lo seguirán haciendo las próximas semanas.

CCOO exigimos a la Dirección menos extinciones, menos externalizaciones y más reconocimiento, mantenimiento de empleo de calidad y compensaciones.

CCOO Servicios