Signat el document final de l´ERO a Banc Sabadell


Firmado el documento final del ERE en Banco Sabadell


Signat el document final de l'ERO a Banc Sabadell

Quaranta-vuit dies després de la primera reunió, el cent per cent de la Representació Legal dels Treballadors (RLT) presents a la taula de negociació hem signat el document final de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) a Banc Sabadell.

- - - - - -

Firmado el documento final del ERE en Banco Sabadell

Cuarenta y ocho días después de la primera reunión, el cien por cien de la Representación Legal de los Trabajadores (RLT) presentes en la mesa de negociación hemos firmado el documento final del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Banco Sabadell.

CCOO Servicios