Principi d´acord en l´ERO de Banc Sabadell que afectarà 1.380 persones

El 100% de la representació sindical ha subscrit el preacord.

La pressió de tota la plantilla en les mobilitzacions dels últims dies i la feina de la part sindical a la taula han possibilitat un moviment d'última hora per part de la Direcció per a poder assolir aquest principi d'acord in extremis.


Ha estat una negociació molt complexa. Les sortides de 1.800 persones en el primer trimestre condicionava, com no ha passat en altres processos similars, el nombre de persones afectades admissible en aquest procés.

Ara, amb una afectació màxima de 1.380 persones, s'acorda un procés amb unes condicions econòmiques que permetran l'adhesió voluntària de totes aquelles persones que desitgin adherir-se i evitar un escenari de conflicte que, en cas de no arribar a un acord, hagués acabat en una espiral judicial i d'incertesa per 1.936 treballadores i treballadors.

Per a CCOO s'ha arribat a un acord molt satisfactori, amb temes innovadors en el sector com el manteniment de les condicions financeres per a totes les persones que s'adscriguin, independentment d'edats i col·lectius de sortida.

En els propers dies es concretarà el redactat que ha de donar concreció i garanties a les mesures acordades, així com la creació d'una comissió de seguiment que serà crucial perquè el procés sigui transparent.

 

CCOO Servicios