Negociació col.lectiva

Nova prorroga per seguir negociant el registre de jornada


A la reunió d’aquest dimecres, 30 d'octubre, AEB ha proposat prorrogar dues sessions més -el 7 i el 26 de novembre- la negociació sobre el sistema de registre de jornada amb la finalitat d'analitzar més detingudament la resposta que els hem donat a la seva proposta. L’objectiu és avançar i construir un acord amb el major consens possible.


SEGUIM AVANÇANT EN EL CONVENI I CCOO PRESENTEM PROPOSTES EN BENEFICIS SOCIALS, SALUD LABORAL I PRESTACIONS COMPLEMENTARIES


Encara que molts dels aspectes continguts en aquests capítols són objecte de desenvolupament i millora en els diversos acords d'empresa, CCOO hem plantejat els mínims aquí estipulats.

Beneficis Socials

• Incrementar el volum de capital dels préstecs per a l'adquisició d'habitatge fins a 200.000€ i el termini d'amortització fins als 30 anys.
• Préstecs sense interès: ampliar i millorar els conceptes pels quals es concedeixen (estudis universitaris, liquidacions d'impostos, reparacions d'avaries de vehicles, etc).

Salut Laboral

• Les avaluacions dels riscos psicosocials han de comptar amb la participació de la representació laboral.
• Reconeixement de les plantilles com a usuàries de pantalles de visualització de dades.
• Incorporar com a risc laboral les agressions o qualsevol modalitat de violència externa exercida per personal aliè a l'empresa

Prestacions complementàries

• Incrementar les aportacions mínimes anuals als plans de pensions a càrrec de les empreses.
• Incloure com a beneficiàries de l'assegurança de vida a les parelles de fet.

Proposta de CCOO en el Conveni de Banca (castellà)


La propera reunió tindrà lloc el 7 de novembre.