CCOO no signa la purga de la plantilla de CaixaBank


CCOO amb el 40,58% de representació hem mantingut des d'un primer moment que no acceptaríem ni extincions forçoses ni mobilitat geogràfica forçosa.pdf
print
pmail

L'Acord que s'ha signat avui per SECB, UGT, SIB, FEC i CIC precisament contempla aquests punts: tant mobilitat geogràfica forçosa com a extincions forçoses, ja que en el supòsit de no acceptar mobilitat geogràfica forçosa queda oberta una extinció.

CCOO no podem acceptar una mobilitat forçosa de 75 km ja que és donar carta blanca a una PURGA en CaixaBank. Cada extinció pot provocar una mobilitat (i altres indirectes) i estem parlant de 2000 extincions. A més, vincular les mobilitats al DIM (eina que utilitza l'empresa sobre la base de criteris desconeguts, variables i opacs) i deixar l'aplicació en mans de recursos humans és deixar-ho a discreció de l'empresa. I sobretot, implica una contínua amenaça d'un trasllat forçós si no es compleixen els reptes marcats unilateralment per l'empresa.

CCOO no signem un acord en què la plantilla no guanya absolutament gens i que implica pèrdua de promoció eliminant la figura de la sotsdirecció, pèrdua d'expectatives, dificultats per mantenir l'horari general, quedar-se com a únic empleat en una oficina, un trasllat lluny de la teva família, etc.

CCOO hem intentat fins a l'últim moment millorar les condicions. Ens hagués agradat que se signés un acord que millorés les condicions de la plantilla i no les empitjorés.

CCOO ho hem dit clar des del principi d'aquesta negociació, ens hem mantingut fermes i sols en la taula, encara que altres interessos han prevalgut sobre els de la plantilla.

En definitiva, CCOO no signem una purga en CaixaBank.