CCOO convoca VAGA de 24 hores pel 13 de maig al sector de Contact Center per exigir que la patronal desbloqueigi la negociació del Conveni Sectorial

A tot això la patronal ha bloquejat la negociació del conveni amb una proposta innadmissible que devalúa els salaris i no resolt els problemes més urgents del sector.

- - - - - - -

CCOO convoca HUELGA de 24 horas para el 13 de mayo en el sector de Contact Center para exigir que la patronal desbloquee la negociación del  Convenio Sectorial

- A todo esto la patronal ha bloqueado la negociación del convenio con una propuesta innadmisible que devalúa los salarios y no resuelve los problemas más acuciantes del sector.


La convocatòria de CCOO i UGT és la primera d'una sèrie de vagues de 24 hores cada mes al sector de Contact Center, amb motiu del bloqueig de la patronal CEX a la negociació del VII Conveni Sectorial. Estan convocades les plantilles del sector, les de les ETTs i empreses multiserveis que operen en empreses de Contact Center (120 mil persones aproximadament).

Les reivindicacions que porten a CCOO i UGT en el sectordel contact center a iniciar aquesta tanda de vagues son:

  • Pujada salarial per al 2020 en endavant d’acord amb la pujada de preus.
  • Subrogaciói de les plantilles quan una campanya es perd a la fi de conservar els llocs de treball.
  • Teletreball que no suposi risc de trasllat a futur per tancament de centre de treball.
  • Evitar els riscos per a la salut per les elevades exigències de la clienteles.
  • Eliminar bretxes de gènere, com la salarial.
  • Millor conciliació i corresponsabilitat.
  • Millors jornades.
  • Més contractació indefinida.
  • A tot això la patronal ha bloquejat la negociació del conveni amb una proposta innadmissible que devalúa els salaris i no resolt els problemes més urgents del sector.

Aquestes plantilles de contact center donen servei a telèfons datenció a clients i persones usuàries d’empreses de telecomunicacions, energètiques, banca i sector financer, assegurances, grans magatzems, administracions públiques, transports de viatgers, transports de mercaderies, missatgeria, etc.

- - - - - - -

CCOO convoca HUELGA de 24 horas para el 13 de mayo en el sector de Contact Center para exigir que la patronal desbloquee la negociación del  Convenio Sectorial

La convocatoria de CCOO y UGTes la primera de una serie de huelgas de 24 horas cada mes en el sector de Contact Center, con motivo del bloqueo de la patronal CEX en la negociación del VII Convenio Sectorial. Están convocadas las plantillas del sector, las de las ETTs y empresas multiservicios que operan en empresas de Contact Center (120 mil personas aproximadamente).

Las reivindicaciones que llevan a CCOO y UGT en el sector a iniciar esta tanda de huelgas son:

- Subida salarial para 2020 en adelante acorde con la subida de precios.

- Subrogación y de las plantillas cuando una campaña se pierde al objeto de conservar los puestos de trabajo.

- Teletrabajo que no suponga riesgo de traslado a futuro por cierre de centro de trabajo.

- Evitar los riesgos para la salud por las elevadas exigencias de la clientela.

- Eliminar brechas de género, como la salarial.

- Mejor conciliación y corresponsabilidad.

- Mejores jornadas.

- Más contratación indefinida.

- A todo esto la patronal ha bloqueado la negociación del convenio con una propuesta innadmisible que devalúa los salarios y no resuelve los problemas más acuciantes del sector.

Estas plantillas de contact center dan servicio a teléfonos de atención a clientes y personas usuarias de empresas de telecomunicaciones, energéticas, banca y sector financiero, seguros, grandes almacenes, administraciones públicas, transportes de viajeros, transportes de mercancías, mensajería, etc.

CCOO Serveis Catalunya