El 13 de MAIG VAGA de 24 hores al sector de CONTACT CENTER, exigim desbloquejar la negociació del VII Conveni Col·lectiu Sectorial

Convocatòria de la primera d'una sèrie de vagues de 24 hores cada mes al sector de Contact Center, amb motiu del bloqueig de la patronal CEX a la negociació del VII Conveni Sectorial. Estan convocades a aquestes: les plantilles del sector, les de les ETTs i empreses multiserveis que operen en empreses de Contact Center (120 mil persones aprox.).

- - - - - - - -

El 13 de MAYO HUELGA de 24 horas en el sector de CONTACT CENTER, exigimos desbloquear la negociación del VII Convenio Colectivo Sectorial

Convocatoria de la primera de una serie de huelgas de 24 horas cada mes en el sector de Contact Center, con motivo del bloqueo de la patronal CEX a la negociación del VII Convenio Sectorial. Están convocadas a las mismas: las plantillas del sector, las de las ETTs y empresas multiservicios que operan en empresas de Contact Center (120 mil personas aprox.).


Aquestes plantilles donen servei a telèfons datenció a clients i persones usuàries d’empreses de telecomunicacions, energètiques, banca i sector financer, assegurances, grans magatzems, administracions públiques, transports de viatgers, transports de mercaderies, missatgeria, etc.

- - - -  - - - - - -

El 13 de MAYO HUELGA de 24 horas en el sector de CONTACT CENTER, exigimos desbloquear la negociación del VII Convenio Colectivo Sectorial

Convocatoria de la primera de una serie de huelgas de 24 horas cada mes en el sector de Contact Center, con motivo del bloqueo de la patronal CEX a la negociación del VII Convenio Sectorial. Están convocadas a las mismas: las plantillas del sector, las de las ETTs y empresas multiservicios que operan en empresas de Contact Center (120 mil personas aprox.).

Estas plantillas dan servicio a teléfonos de atención a clientes y personas usuarias de empresas de telecomunicaciones, energéticas, banca y sector financiero, seguros, grandes almacenes, administraciones públicas, transportes de viajeros, transportes de mercancías, mensajería, etc.