Conveni Col·lectiu de Banca

AEB presenta a la mesa el seu "Esquema de línies bàsiques de negociació del Conveni"


AEB Convenio Colectivo de Banca Conveni Col·lectiu de Banca Negociació col·lectiva negociación colectiva

En la reunió celebrada virtualment, aquest dilluns 26 d'octubre, AEB ha donat resposta a les nostres
propostes del passat 21 d'octubre i ha acceptat consensuar un guió de negociació per tancar el conveni.
Per a això AEB ha plantejat el seu “Esquema de línies bàsiques de negociació del Conveni”:


 • Vigència: 5 anys
 • Regulació del Teletreball
 • Millorar l'apartat de vacances: 24 dies hàbils amb possibilitat de fraccionar en 4 períodes.
 • Permisos retribuïts: a gaudir en dies hàbils.
 • Assegurança de Vida: Incrementar el capital assegurat a 15.000 €. 
 • Jubilació Obligatòria: per a les persones treballadores que compleixin amb el requisit de tenir l'edat legal de jubilació amb el 100% de la pensió de la Seguretat Social i vinculada a objectius de política d'ocupació. 
 • Préstecs: Millores en les condicions dels préstecs habitatge i incorporació d'un préstec amb condicions preferents per a necessitats especials.
 • Transformació digital i drets digitals.
 • Revisió salarial: pujades del 0,5% per a 2022 i 2023.
 • Participació en Beneficis: establir un nou indicador diferent del RAE. 
 • Triennis: A partir de 2022, cada nou trienni, un terç del seu import es percebrà en un únic pagament i els dos terços restants es consolidaran a futur en el complement d'antiguitat
 • Mobilitat geogràfica: ampliar el radi dels 25 km als 50 km quan es donin determinades circumstàncies.

Per part nostra, es valora que AEB estigui en posició de voler avançar, tot i que no compartim en absolut alguns dels aspectes plantejats per la patronal, sobretot pel que fa a retribucions i mobilitat. A més, CCOO considerem que falten temes a incorporar a aquest guió de negociació com són: Promoció Professional, Salut Laboral, Igualtat i Conciliació o Formació.

Les notícies que anem coneixent dia a dia ens situen en un escenari més que preocupant. És per això i per la responsabilitat que tenim, que des de CCOO farem tot el possible per a aconseguir un acord en el Conveni que, almenys, ens doni una mica de tranquil·litat pel que fa als temes laborals.

El pròxim dia 28, dimecres, celebrarem una nova reunió per a consensuar l'esquema de negociació i formalitzar l'acord de pròrroga de la ultraactivitat del Conveni.

                                           

                                                                                                                      26 d'octubre de 2020