CONVENI COL·LECTIU DE BANCA

Un dia addicional de lliurança per recuperar la reducció de jornada no gaudida amb motiu de la festa major


festa major Fiesta mayor Dia adicional jornada

La Comissió Paritària d'Interpretació del Conveni de Banca, de la qual és integrant CCOO, ha acordat en el dia d'avui la concessió d'un dia de lliurança addicional, a gaudir abans del 31 de març de 2021 en resposta a les nostres peticions per a compensar totes aquelles reduccions de jornada no gaudides amb motiu de la Festa Major de tots aquells municipis que les haguessin suspès en ocasió de l'Estat d'Alarma motivat per la crisi sanitària del COVID-19.pdf
print
pmail

Com ja informàvem el mes de juliol passat, després de l'aixecament de l'Estat d'Alarma, es va tornar a reprendre l'aplicació de la reducció de jornada, amb independència que el municipi corresponent hagués anul·lat o suspès les festes. En aquests casos, el gaudi de la setmana reduïda s'haurà de continuar realitzant en els mateixos termes que s'han dut a terme en anys anteriors o segons els diferents acords existents en els bancs.

CCOO Serveis S.FINANCER