Si es manté la manca de respostes de l´Hotel CCOO no descarta iniciar mobilitzacions

CCOO de l´Hotel Don Juan de Lloret denuncia el silenci de l´empresa davant el deute de nòmines i pel tancament de l´activitat


Si se mantiene la falta de respuestas del Hotel CCOO no descarta iniciar movilizaciones

CCOO del Hotel Don Juan de Lloret denuncia el silencio de la empresa ante la deuda de nóminas y por el cierre de la actividad

- - - - - -

La secció sindical de CCOO de l'Hotel Blanco Don Juan de Lloret de Mar, després de diversos intents de demanar explicacions a l'empresa, i de rebre sempre una resposta negativa per la seva part, denunciem els següents fets:


•          La direcció de l'Hotel Blanco Don Juan va tancar l’activitat el passat dos de novembre.

•          La secció sindical comunica que els sous del mes d'octubre, així com les parts proporcionals de les pagues extres i de les vacances, no se li han pagat a un terç de la plantilla.

Degut aquesta situació, la secció sindical constata que no hi ha voluntat de comunicació ni interlocució per part de l’empresa amb la representació legal de la plantilla.

Per aquest mateix motiu la secció sindical de CCOO a l'Hotel Blanco Don Juan volem denunciar públicament aquesta situació i informem que de mantenir-se aquesta actitud per part de l’empresa, iniciarem mobilitzacions en defensa dels nostres drets.

- - - - - - - -

Si se mantiene la falta de respuestas del Hotel CCOO no descarta iniciar movilizaciones

CCOO del Hotel Don Juan de Lloret denuncia el silencio de la empresa ante la deuda de nóminas y por el cierre de la actividad

La sección sindical de CCOO del Hotel Blanco Don Juan de Lloret de Mar, después de varios intentos de pedir explicaciones a la empresa, y recibir siempre una respuesta negativa por su parte, denunciamos los siguientes hechos:

• La dirección del Hotel Blanco Don Juan cerró la actividad el pasado dos de noviembre.

• La sección sindical comunica que los sueldos de octubre, así como las partes proporcionales de las pagas extras y de las vacaciones, no se le han pagado a un tercio de la plantilla.

Debido a esta situación, la sección sindical constata que no existe voluntad de comunicación ni interlocución por parte de la empresa con la representación legal de la plantilla.

Por este mismo motivo, la sección sindical de CCOO en el Hotel Blanco Don Juan queremos denunciar públicamente esta situación e informamos que de mantenerse esta actitud por parte de la empresa, iniciaremos movilizaciones en defensa de nuestros derechos.

CCOO Serveis Hotel Don Juan

 

Cuida del teu treball. Afilia’t a CCOO Serveis!

https://afiliat.ccoo.cat/