Pels drets laborals dels Riders - 22/07


Unes 300 persones es concentren davant Glovo per reclamar els drets dels treballadors i treballadores de plataforma

- - - - - - -

Unas 300 personas se concentran ante Glovo para reclamar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de plataforma


Unes 300 persones s’han concentrat aquest matí davant l’empresa Glovo per reclamar la millora de les condicions laborals dels i les riders de totes les empreses de repartiment de plataforma.

 

La concentració s’engloba en el marc de la campanya “Prou d’excuses, laboralització JA!”, iniciada per CCOO de Catalunya i ha servit per fer arribar a Glovo les següents reivindicacions:

 

 • Que les empreses de plataforma digital contractin directament als repartidors i les repartidores i que cessin les contractacions a través d’empreses de treball temporal (ETT) i / o de logística.

· Que se’ls reconegui l’antiguitat en les contractacions als repartidors i repartidores que ja venien treballant a l’empresa, en situació de falsos autònoms.

· És inadmissible que les empreses de plataforma ofereixin als seus repartidors i repartidores, sense importar el temps que portin treballant per a l’empresa, contractes temporals i amb període de prova, fins i tot de tres mesos.

· Ha de cessar immediatament la pràctica per la qual molts treballadors i treballadores que passen a ser contractats, són acomiadats durant el període de prova, tot i portar diversos anys repartint per la seva empresa.

· Reconèixer els descansos que estableix la llei a les persones repartidores i pagar el que correspongui pel desgast del vehicle amb el qual reparteixen.

· Ens sembla intolerable que les empreses de plataforma no abonin la part econòmica pel desgast del vehicle, la benzina, el telèfon, internet o la roba de treball. No pot ser que s’acomiadi als treballadors i treballadores si se’ls espatlla el vehicle.

· Tal com s’ha reclamat amb anterioritat, cal habilitar immediatament lavabos, fonts d’aigua i guixetes per als seus repartidores i repartidors. Aquestes necessitats s’han vist agreujades davant l’increment de les altes temperatures i la situació de pandèmia.

· Proporcionar formació sobre normativa i seguretat vial i sobre prevenció de riscos laborals i seguretat i salut laboral als seus treballadors i treballadores.

 • Disposar d’un protocol de prevenció contra l’assetjament sexual per a les treballadores de repartiment. Tal com hem denunciat repetidament des del sindicat, les situacions d’assetjament sexual són habituals en aquest sector laboral, tenint una important incidència entre les dones repartidores.

- - - - - -

Unas 300 personas se han concentrado ante la empresa Glovo para reclamar la mejora de las condiciones laborales de los y las riders de todas las empresas de reparto de plataforma.

La concentración se engloba en el marco de la campaña "Basta de excusas, laboralización YA!", Iniciada por CCOO de Cataluna y ha servido para hacer llegar a Glovo las siguientes reivindicaciones:

 • Que las empresas de plataforma digital contraten directamente a los repartidores y las repartidoras y que cesen las contrataciones a través de empresas de trabajo temporal (ETT) y / o de logística.
 • Que se les reconozca la antigüedad en las contrataciones a los repartidores y repartidoras que ya venían trabajando en la empresa, en situación de falsos autónomos.
 • Es inadmisible que las empresas de plataforma ofrezcan a sus repartidores y repartidoras, sin importar el tiempo que lleven trabajando para la empresa, contratos temporales y con periodo de prueba, incluso de tres meses.
 • Debe cesar inmediatamente la práctica por la que muchos trabajadores que pasan a ser contratados, son despedidos durante el período de prueba, a pesar de llevar varios años repartiendo por su empresa.
 • Reconocer los descansos que establece la ley a las personas repartidoras y pagar lo que corresponda por el desgaste del vehículo con el que reparten.
 • Nos parece intolerable que las empresas de plataforma no abonen la parte económica por el desgaste del vehículo, la gasolina, el teléfono, internet o la ropa de trabajo. No puede ser que se despida a los trabajadores y trabajadoras si se les estropea el vehículo.
 • Tal como se ha reclamado con anterioridad, hay que habilitar inmediatamente aseos, fuentes de agua y taquillas para sus repartidoras y repartidores. Estas necesidades se han visto agravadas ante el incremento de las altas temperaturas y la situación de pandemia.
 • Proporcionar formación sobre normativa y seguridad vial y sobre prevención de riesgos laborales y seguridad y salud laboral a sus trabajadores y trabajadoras.
 • Disponer de un protocolo de prevención contra el acoso sexual para las trabajadoras de reparto. Tal como hemos denunciado repetidamente desde el sindicato, las situaciones de acoso sexual son habituales en este sector laboral, teniendo una importante incidencia entre las mujeres repartidoras.

CCOO de Catalunya – FSC CCOO Catalunya i CCOO Serveis Catalunya