Salud Laboral - Reconeixement de l'Agència Europea sobre Treballs Saludables

CCOO guanya un Guardó Europeu a les Bones Pràctiques per la seva tasca preventiva a l'Hotel Colón de Barcelona


El passat 27 d'abril de 2015 es van lliurar els premis "Galardones Europeos a las Buenas Prácticas", de l'Agència Europea sobre Treballs Saludables, a Riga, capital de Letònia, actual Presidència del Consell de la UE. Aquests premis formen part d'una conferència més amplia dedicada a la seguretat i la salut a la feina (SST). Un dels premis del 2015, dins de la categoria dels premis a les empreses de menys de 100 treballadors i treballadores, va ser per a l'Hotel Colón de Barcelona, que disposa d'un comitè de seguretat i salut on és majoria CCOO.


pdf
print
pmail
Amb aquest premi ha quedat palès que el treball conjunt de la Direcció d'Empresa i dels delegats i delegades de CCOO ha aconseguit fer una gran activitat preventiva de millora i canvi de les condicions de treball, i portant la veu dels protagonistes a la presa de decisions per millorar les condicions de treball. CCOO vol destacar que es troba amb molts processos on la participació real de delegats i delegades en l'elecció i aplicació de mesures preventives queden bloquejats per la Direcció de les empreses, tot i que legalment ho hagin de fer.

Aquest procés de treball s'ha fet amb el suport de l'Estructura Sindical, del Gabinet Higia i d'ISTAS, i com a resultat del procés d'Avaluació de Riscos Psicosocials amb la metodologia Istas 21 CoPsoQ (PsQCat en versió catalana).

El resultat d'aquest procés preventiu i participatiu ha estat: implantar mesures que fomenten la participació de la plantilla a l'organització del treball a l'Hotel, afavorint major influència i autonomia en la realització del seu treball diari, augment del seu reconeixement com a professionals i major suport de superiors, companys i companyes en la realització del treball. Tot plegat ha suposat una millora substancial de les condicions de treball per part de la plantilla de treballadors i treballadores.

CCOO Serveis Catalunya