Conveni Col.lectiu

CCOO decideix no signar el Conveni Col·lectiu de BINGOS de Catalunya.


Després de sotmetre la decisió sobre la signatura del conveni a l'Assemblea de delegats i delegades, la nostra Organització ha decidit no signar el conveni col·lectiu del sector per als anys 2014-2015.

El motiu que ens ha portat a decidir no signar el conveni és l'increment salarial, única qüestió que es modifica respecte al conveni anterior.

S'estableix un increment del 0% per a l'any 2014 i d'un 0.5% per a l'any 2015 sense cap tipus de clàusula de revisió salarial.
Per a l'any 2014 no es respecta l'Acords per a la Negociació Col·lectiva que estableix increments salarials. D'altra banda, els increments salarials que s'estan discutint per a la renovació de l'Acord són superiors al 0.5% que s'ha pactat per a l'any 2015.

Volem reflectir també que per avançar i evitar reculades en la negociació col·lectiva és necessari promoure eleccions sindicals en les empreses que no tenen representació sindical així com millorar el nivell d'afiliació en tots els centres de treball.

Fer-nos forts als centres de treball (afiliació i representació sindical) és necessari per millorar les condicions de treball i avançar en drets laborals a través de la negociació del conveni col·lectiu sectorial.