El Banc menteix per justificar l´ERO i a més les condicions econòmiques anunciades són vergonyoses


A la reunió d'avui dimecres, CCOO hem rebatut l'Informe Tècnic que ha presentat el Banc. Les causes que al·leguen no justifiquen en absolut aquest ERO ni el volum de plantilla excedent informat. A més, en aquesta reunió, el Banc ha presentat unes condicions econòmiques de sortida per a cada un dels col·lectius afectats que són una veritable presa de pèl. Si Banc Sabadell vol fer el pitjor ERO de la història de el sector financer, CCOO no ho tolerarem.


El Banc formula una proposta d'ERO de caràcter extintiu amb la pretensió d'amortitzar 1936 llocs de treball, però la justificació que planteja no es correspon amb el que CCOO hem detectat i analitzat fins al moment, demostrant que no hi ha ni causes econòmiques, ni productives, ni organitzatives que exigeixin un ajust de plantilla d'aquest calibre.

- Causes econòmiques: L'anàlisi dels comptes de resultats dels últims tres anys demostra que la situació econòmica que exposa el Banc per justificar l'ERO és totalment conjuntural. A més, existeixen en l'informe aspectes contradictoris en relació a diferents partides del balanç, i que explicarem amb més detall en el nostre informe final.

- Causes productives: Les ràtios del Banc estan per sobre de la mitjana de l'àrea euro, com, per exemple, el marge brut per emprada / empleat o els volums de negoci per empleat / empleada. I crida l'atenció que l'informe tècnic presentat no analitza la productivitat per persona treballadora a Banc Sabadell, quan aquest indicador demostra que la plantilla de Banc Sabadell és de les més productives de el sector.

- Causes organitzatives: Des de l'any 2013 i fins al primer semestre de 2021, Banc Sabadell ha reduït la seva plantilla en 4427 persones. Si a aquesta xifra li sumem el que es proposa en aquest ERO, la pèrdua de llocs de treball a Banc Sabadell és del 35,20%. Resulta per tant difícil d'acceptar com a causa organitzativa la reducció de personal mentre la quota de participació del Banc en el sector s'incrementa.

- L'ajust: Els números presentats pel Banc no se sostenen de cap manera. Ni en oficines, ni en les direccions territorials, ni en els serveis corporatius sobra ningú amb els números que han presentat. I les matemàtiques no enganyen. Pretenen començar la casa per la teulada eliminant llocs i centres de treball abans de posar en marxa els projectes.

El Banc vol fer pagar a la plantilla seus errors de gestió, ia més ens ho vol fer pagar dues vegades, amb sortides en el primer trimestre i mesos després amb un ERO totalment injustificat.

D'altra banda, la Direcció contínua burlant-se de la plantilla, presentant unes condicions irrisòries i que fa inviable l'adhesió de la plantilla a aquestes mesures:

 

 

Proposta de la Direcció

>> Condicions econòmiques

Prejubilacions > o = 58 anys i < de 63 anys amb una antiguitat = o > a 15 anys

>> 55% SAA des de la data d’extinció fins als 63 anys amb un límit de 270.000 + CESS fins als 63 anys, descomptant 2 anys d'atur i també descomptant el subsidi d'atur en cas de correspondre.

Prejubilacions de 56 anys i 57 amb una antiguitat = o > a 15 anys

>> 50% SAA des de la data d'extinció fins als 62 anys + CESS fins als 62 anys, amb un límit de 270.000 , descomptant 2 anys d'atur i també descomptant el subsidi d'atur en cas de correspondre.

Baixes incentivades per a <50 anys o > 56 anys amb menys de 15 anys d’antiguitat

>> 27 dies x any treballat amb un màxim de 18 mensualitats

Per tot això, CCOO tornem a demanar la retirada íntegra de l'ERO. I, si el Banc no s'avé a raons, en cap cas admetrem una negociació amb aquestes condicions.

Mentrestant, i fins que no no hi hagi per part de la Direcció un canvi d'actitud cap a aquesta negociació, demanem a la plantilla, als seus familiars i a les persones prejubilades que participin de les diferents concentracions i jornades de protesta que la totalitat de la representació sindical estem convocant.

Igual que en altres processos del sector, la mobilització de la plantilla és crucial per parar els peus a un ERO salvatge.

CCOO Servicios