Accions de CCOO per a l'eradicació de la precarietat en les empreses en el sector de contact center

CCOO aconsegueix a Konecta la conversió en indefinits de més de 51 contractes de treball celebrats en frau de llei


Les accions contínues de CCOO fan possible la conversió de la contractació temporal fraudulenta a la indefinida. A Konecta, CCOO davant la Inspecció del treball acumula en més de 100 conversions a indefinits des de 2016 i en MST Contact Center la conversió de 67 treballadors a través d'aconseguir un acord. La pràctica abusiva de la temporalitat i precarietat sota la figura mal utilitzada del contracte d'Obra o servei, lamentablement està estesa en el conjunt del sector de Contact Center.



pdf
print
pmail

En la mateixa línia d'actuació sindical, CCOO ha signat l'acord aconseguit en MST Contact Center, al costat d'altres sindicats, de la conversió de 67 contractes d'obra i servei a indefinits a partir del proper 1 de juny.

CCOO ve denunciant reiteradament de l'abús d'aquest tipus de contractes per a treballs i serveis determinats, quan en realitat la persona treballadora no realitza o excedeix dels mateixos, per la qual cosa haurien de ser contractes com a indefinits o “fixos”.

Aquestes denúncies interposades per CCOO a Konecta, comporten sancions a les empreses per la Inspecció de Treball en tots i cadascun dels mateixos, en els quals s'ha obert acta d'infracció i la consegüent conversió dels contractes, per la qual cosa a Konecta s'acumulen més de 100 conversions en indefinits des del 2016.

CCOO lamenta que empreses com KONECTA i altres del sector de Contact Center només actuïn en qüestions com aquestes quan són obligades per l'autoritat laboral i després de les accions del sindicat en defensa de les condicions de contractació i treball de les plantilles.  Per això, CCOO manté el seu treball de vigilància i denúncia d'aquestes males pràctiques fins a la seva completa eradicació. 

CCOO Serveis Catalunya