En compareixença al Parlament de la Generalitat en el debat de la Modificació del article 36 de la Llei de comerç, serveis i fires

CCOO demana al Parlament que els horaris dels comerços siguin fins a les 21 hores tot l´any


Luis Jiménez Mesa, secretari general de CCOO Serveis de Catalunya, en compareixença en la comissió parlamentària per demanar la modificació de l’article 36 sobre l’horari comercial per a tot l’any a les 21 hores com a màxim. CCOO constata y considera que la mesura es favorable per a les persones treballadores i pel conjunt del sector així com per avançar amb l’objectiu de la racionalització d’horaris pel conjunt de la societat, com estableix el Pacte per la Reforma Horària.pdf
print
pmail

La proposta de les 21 hores com a horari de tancament comercial tot l’any, és una iniciativa proposada per CCOO que va ser avalada per més de 12.000 signatures de treballadors i treballadores del comerç recollides en el mes d’abril de 2018 i lliurades al maig al Departament d’Empresa de la Generalitat.

CCOO ha constatat que la implementació del tancament a les 21 hores actualment durant 8 mesos, no ha tingut repercussió negatives pel sector sinó que positives per a la conciliació de la vida personal i laboral,propícia uns canvis d’hàbits fent possible que podem satisfer les necessitats socials de consum en horaris racionals.

Alhora CCOO recorda que la Llei recull massa generosament diferents excepcions per allargar l’horari comercial per diferents motius: per zones turístiques, per dies de fires, pel tamany dels locals comercials.

CCOO ha manifestat el seu compromís d’avançar per fer possible amb el que estableix el Pacte per la Reforma Horària en el punt 7.5 que fitxa com objectiu que els comerços tanquin a les 19,30 hores al 2025.

Recordant que les lleis serveixen per regular, CCOO considera que també són per ajudar a canviar pautes d’hàbits i comportaments, com en el seu dia va ser la llei sobre el tabac, i que aquesta petita modificació en els horaris del comerç “és un missatge social molt potent per ajudar a altres sectors per avançar en establir horaris més racionals pel conjunt de la societat.”

Per CCOO és una reivindicació necessària per un sector productiu que representa el 16 % del PIB català, quedant afectades favorablement més de 500.000 persones treballadores de les més de 72.000 empreses que formen el sector, de les que majoritàriament és petit comerç, el 90 %, unes 65.500 són de menys de 9 treballadors i molt més favorable per al 51 % de les empreses que són de caràcter unipersonal.

Per CCOO el repte del sector del comerç no està en l’alliberament d’horaris sinó en el comerç on-line i en adaptar el negoci a la revolució digital i que aquesta modificació, que el horari comercial a nivell legal sigui el mateix que ho és a nivell general a Catalunya, és posar les bases per avançar empreses i treballadores en garantir un sector comercial més competitiu econòmicament, més divers i amb drets laborals.

CCOO Serveis Catalunya