Conveni col.lectiu

Estat de la negociació del conveni de comerç majorista d`alimentació de Catalunya


El passat 14 de gener de 2019 es van iniciar les negociacions del conveni col·lectiu, constituint-se la comissió negociadora i establint un calendari de reunions. pdf
print
pmail

Posteriorment a aquesta data, s'han celebrat dues reunions de negociació, l'11 de febrer i el 4 d'abril. En ambdues reunions, la part social i la part empresarial hem presentat les nostres propostes de cara a la negociació del conveni. CCOO i UGT hem presentat una proposta conjunta amb l'objectiu de millorar, en la present negociació, les condicions de treball i els drets de les treballadores i dels treballadors del sector. Aquesta plataforma posa l'accent en: 
- La millora dels salaris. Increment del poder adquisitiu dels salaris, amb l'objectiu que no hi hagi cap nivell retributiu per sota dels 14.000 € anuals i l'eliminació dels nivells retributius més baixos.
 - Millorar la contractació, sobretot per aturar la abús de la contractació a temps parcial.
 - Ampliar els supòsits que donen dret a les llicències retribuïdes. - Reducció i control de la jornada laboral. 
- Igualtat de gènere, etc. 

Per contra, les propostes de la patronal, com era d'esperar, van en sentit contrari: 
- Limitar les indemnitzacions per cessament en l'empresa. 
- Retallar els complements salarials en situació d'incapacitat temporal. 
- Establir la distribució irregular de la jornada. 
- Incrementar els salaris per sota de l'acordat en l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva. 

CCOO aposta per un conveni d'avanç, que aposti per la revalorització dels salaris i per la millora de les condicions de treball, entenent que les propostes de la patronal van en sentit oposat i no respecten els compromisos adquirits en la negociació de l'Acord per al ocupació i la Negociació Col·lectiva per als anys 2018-2020. 

La propera reunió serà el proper 2 de maig de el 2019. 
Seguirem informant!