CCOO es mobilitza per denunciar a Eurest que es nega a aplicar la normativa laboral a la seva plantilla


CCOO se moviliza para denunciar a Eurest que se niega a aplicar la normativa laboral a su plantilla


Per CCOO d'Eurest és intolerable que aquesta empresa multinacional no apliqui la normativa laboral vigent que regula les condicions de treball de la seva plantilla, demandes que han estat ratificades en diferents resolucions d'Inspecció de Treballi i en altres casos per sentències de diferents Jutjats.

Des de ja fa temps la RLT de CCOO porta denunciant la nul·la disposició per part d'Eurest a aplicar el conveni col·lectiu i posar fi al clima de desregularització de les condicions laborals de la seva plantilla,modificacions constants de contractes de treball, increment de "ràtios" a les monitores de menjador,no abonament de conceptes salarials-hores complementaries- plus de vinculació.

- - - - - - -

Para CCOO de Eurest es intolerable que esta empresa multinacional no aplique la normativa laboral vigente que regula las condiciones de trabajo de su plantilla, demandas que han sido ratificadas en diferentes resoluciones de Inspección de Trabaje y en otros casos por sentencias de diferentes Juzgados.

Desde ya hace tiempo la RLT de CCOO trae denunciando la nula disposición por parte de Eurest a aplicar el convenio colectivo y poner fin al clima de desregularización de las condiciones laborales de su plantilla, modificaciones constantes de contratos de trabajo, incremento de "ratios" a las monitores de comedor, no abono de conceptos salariales-horas complementarías- plus de vinculación.

CCOO Serveis Comarques Gironines


banner afiliaci�n