Treballadores i treballadors del sector del COMERÇ

11.897 signatures VOLEM CONCILIAR TOT L'ANY!


CCOO hem registrat aquest matí a la Conselleria d'Empresa i Coneixement de la Generalitat la sol·licitud del canvi legislatiu de la Llei de Comerç de Catalunya, perquè el tanquin les tendes i els centres de treball a les 21.00 hores TOT L'ANY.

- - - - - -

CCOO hemos registrado esta mañana a la Conselleria d?Empresa i Coneixement de la Generalitat la solicitud del cambio legislativo de la Ley de Comercio de Catalunya, para que el cierre de las tiendas y centros de trabajo sea a las 21.00 horas TODO EL AÑO.També ens hem dirigit a tots els Grups Parlamentaris per sol·licitar-los que, si el Govern de la Generalitat no propicia aquest canvi, la iniciativa legislativa del canvi de la Llei la pot promoure qualsevol d'ells.

Les treballadores i treballadors del sector del Comerç de Catalunya tenim les nostres condicions laborals establertes en diferents convenis col·lectius, segons els sectors, però en el tema d'horaris comercials, són els Governs i els partits polítics qui tenen la capacitat de canviar-los com hem vist recentment.

CCOO està compromesa a seguir avançant en la conquesta de drets i PODER CONCILIAR LA VIDA PERSONAL I LABORAL ÉS FONAMENTAL AVUI EN DIA!

Amb el suport d'11.897 signatures hem iniciat un camí  i no pararem fins a aconseguir-ho!

GRÀCIES A TOTES LES TREBALLADORES I TREBALLADORS PEL SUPORT A AQUESTA INICIATIVA!

JUNTES i JUNTS LO FAREM POSSIBLE !

Afilia-t'hi, el teu compromís és la nostra força

22/05/2018

También nos hemos dirigido a todos los Grupos Parlamentarios para solicitarles que, si el Govern de la Generalitat no propicia este cambio, la iniciativa legislativa del cambio de la Ley la puede promover cualquiera de ellos.

Las trabajadoras y trabajadores del sector del Comercio de Catalunya tenemos nuestras condiciones laborales establecidas en diferentes convenios colectivos, según los sectores, pero en el tema de horarios comerciales, son los Gobiernos y los partidos políticos quien tienen la capacidad de cambiarlos como hemos visto recientemente.

CCOO está comprometida en seguir avanzando en la conquista de derechos y ¡PODER CONCILIAR LA VIDA PERSONAL Y LABORAL ES FUNDAMENTAL HOY EN DIA!

Con el apoyo de 11.897 firmas hemos iniciado un camino y no pararemos hasta conseguirlo.

¡GRACIAS A TODAS LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES POR EL APOYO A ESTA INICIATIVA¡

¡JUNTAS y JUNTOS L0 HAREMOS POSIBLE!
Afíliate, tu compromiso es nuestra fuerza.
22/05/2018