Menjadors escolars

CCOO denuncia males condicions laborals a Eurest Girona


Comunicat de la Secció Sindical d'Eurest Girona: "Volem uns menjadors escolars de qualitat i amb condicions dignes per a tota la plantilla d'Eurest"

Fa 12 anys que sóc a Eurest Girona com a treballador del menjador escolar, i actualment estem vivint uns moments crítics en la història d'aquesta empresa, que va optar per l'explotació laboral i per abaixar costos de producció tot fent una mala gestió del personal.

CCOO és el sindicat majoritari a Eurest i jo el represento: he estat escollit pels meus companys i companyes com a president del comitè. Aquesta no és una tasca gaire fàcil en temps de retallades i conflictivitat, i hem denunciat en diferents ocasions i àmbits l'empresa (a Inspecció de Treball, per la via judicial, etc.). Però, malauradament, Eurest només entén la unilateralitat com a forma de diàleg.

Eurest és una multinacional del sector de les col·lectivitats que, en els últims anys, està aplicant una política de desregularització a la baixa de les condicions de treball als seus treballadors i treballadores, una modificació i un encadenament de contractes d'obra i servei durant el mateix curs escolar, una classificació professional a la baixa a les persones que desenvolupen tasques de responsabilitat... A més, no abona conceptes econòmics recollits en el conveni col·lectiu, com el plus d'encarregats de centres o el premi de vinculació a persones que finalitzen la seva relació amb l'empresa per jubilació.

Tots aquests fets, i d'altres, han estat posats en coneixement de l?empresa sense que hagi pres les mesures pertinents, malgrat que la Inspecció de Treball hagi hagut d'actuar en diverses ocasions amb les corresponents sancions econòmiques que l'empresa ha hagut d'abonar a les persones afectades.

L'activitat principal d'Eurest és la d'atendre i donar servei en menjadors escolars de la província de Girona. Tot i la retallada continuada que està patint la plantilla en les hores que ha de realitzar les seves tasques i l'increment d'activitat, Eurest continua sense posar els mitjans humans per resoldre aquesta situació (cal dir que tenim una resolució de la Inspecció de Treball en la qual es reconeix la sobrecàrrega de feina que pateixen els seus empleats i empleades). El resultat és que el servei és cada cop més deficient.

Així doncs, no és estrany que diferents organismes que en el seu moment van contractar els serveis d'aquesta empresa -consells comarcals del Gironès i del Baix Empordà, per exemple- hagin emprès mesures sancionadores econòmiques contra Eurest.

Des de la Secció Sindical de CCOO a Eurest Girona mostrem el nostre rebuig a aquestes pràctiques de gestió del personal i dels serveis que ha d'oferir l'empresa, que poden comportar la desaparició de diversos llocs de treball.

Secció Sindical EUREST CCOO Girona

CCOO Serveis Comarques Gironines