La plantilla de Bon Preu vol conciliar la vida laboral amb la familiar i personal

CCOO denuncia a Bon Preu per incompliment de l'horari comercial de la nova Llei de Comerç de Catalunya


L'empresa Bon Preu, denunciada per CCOO, no aplica des de l'1 d?octubre el nou horari comercial que limita l'activitat a partir de les 21:00 hores als establiments afectats, tal com recull l'article 36.2 i 37 de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de Comerç, Serveis i Fires.


CCOO ha denunciat aquest fet amb l'objectiu que l'empresa apliqui de manera correcta la normativa i així faciliti que la plantilla conciliï la vida laboral amb la familiar i personal; i l'Administració estudiï les mesures sancionadores que puguin derivar-se en cas d'incompliment. CCOO ha aportat junt a la denúncia els documents on es reflecteix que l'empresa continua organitzant la feina per donar servei a les persones consumidores més enllà de les 21 hores.

CCOO Serveis Catalunya