LasKellysDelFacebook @LasKelliysdelFb

"Kellys, netejadores d'hotel en lluita"


Reportatge de Latituds "Kellys, netejadores d'hotel en lluita" emès el dilluns 9 d'octubre pel Canal 33.  Està disponible al blog de Latituds. Amb la participació de cambreres de pis delegades de CCOO i d'Ernest Cañada autor del llibre "Las que límpian los hoteles" que va donar veu al inicial moviment de les cambreres de pis. En un sector amb grans beneficis econòmics com el turisme, les netejadores d'hotel pateixen precarietat laboral. Però han dit "prou": volen una professió digna. Per això fan pressió política, fan accions de protesta de tot tipus i s'ajuden mútuament a través de les xarxes socials.

Reportaje de Latituds "Kellys, limpiadoras de hotel en lucha" emitido el lunes 9 de octubre por el Canal 33.  Está disponible en el blog de Latituds . Con la participación de camareras de piso delegadas de CCOO y de Ernest Cañada autor del libro "Las que límpian los hoteles" que dio voz al inicial movimiento de las camareras de piso. En un sector con grandes beneficios económicos como el turismo, las limpiadoras de hotel sufren precariedad laboral. Pero han dicho "basta": quieren una profesión digna. Por eso hacen presión política, hacen acciones de protesta de todo tipo y se ayudan mutuamente a través de las redes sociales.