#ClarelEnsOfega

CCOO inicia la campanya "Clarel ens ofega" per la precarietat provocada per la sobrecàrrega de treballLa secció sindical de CCOO en Clarel denúncia, davant l'autoritat laboral, i mitjançant una campanya informativa dirigida a les persones treballadores i a la clientela, de les pèssimes condicions laborals a les quals es veuen sotmeses diàriament en les tendes Clarel (abans Schlecker), actualment pertanyents al Grup Dia.


Clarel retalla hores de treball de manera temerària fent perillar l'adequat funcionament dels punts de venda. No es cobreixen les més elementals necessitats del servei, més encara de cara a l'estiu situació més crítica a causa de les vacances del personal i la situació paradoxal de l'increment de les vendes i tasques en aquest període.

CCOO ha interposat una denúncia d'aquesta problemàtica davant la Inspecció de Treball de Barcelona. Aquesta mesura pretén donar empara a 1.200 persones treballadores en una xarxa de 334 tendes. La denúncia se centra en la situació de sobrecàrrega i estrès produït fonamentalment per l'augment de tasques. Tendes ateses per una sola persona per a la gestió de diners, clientela, productes, camions, caixer, etc; comportant també realitzar tasques de superior categoria. La denúncia d'aquesta situació s'ha efectuat amb anterioritat sense resposta alguna per part de l'empresa que fins i tot no ha arribat a realitzar cap avaluació de riscos psicosocials.

Aquest és el primer pas d'una sèrie d'accions que CCOO portarà a terme sí l'empresa no posa els mitjans necessaris (més personal, més hores) per evitar que les inadequades càrregues de treball costin la salut a un col·lectiu laboral, ja de per si mateix en situació precària, en el qual la gran majoria percep un salari entorn dels 400 euros mensuals a causa de la massiva contractació a temps parcial.

CCOO no descarta la convocatòria de concentracions i aturs properament si aquesta situació no és corregida immediatament.

CCOO Serveis Catalunya GuardarGuardar