OFICINES I DESPATXOS

CCOO signa el conveni d'Oficines i despatxos de Catalunya d'aplicació a més de 200.000 persones


El nou conveni pel sector d'Oficines i despatxos que CCOO ha signat, tindrà vigència fins a l'any 2018, és el conveni d'àmbit de Catalunya de major nombre d'afectació, per a més de 200.000 treballadores i treballadors, recupera el poder adquisitiu acordant un 1,5% d'increment salarial per als anys 2017 i 2018 i d'un 1,9% per als nivells 3 dels grups 5,6 i 7, així com el reconeixement i regulació de dos nous plusos (idiomes i disponibilitat).


És de destacar que aquests increments anuals estan subjectes a una revisió salarial en referència a un hipotètic Acord Estatal Negociació Col·lectiva (AENC) tant per les taules salarials de 2017 com de 2018. Alhora incorpora els mecanismes de flexibilitat i de competències de la Comissió Paritària i de remissió al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC), establerts en l'Acord Interprofessional de Catalunya (AIC).

Referent a la inclusió d'aquests dos nous plusos per l'ús d'idiomes estrangers i el de disponibilitat fora de l'horari (guàrdies), és de destacar que responen a característiques de les funcions laborals del sector que sovint es donen.

CCOO Serveis Catalunya


Afilia-t'hi! GuardarGuardar