Conveni Hostaleria

La patronal i l'UGT acorden "rebaixar" el plus de manutenció de Tarragona per als que mengen en l'empresa.


Amb data 18 de febrer (es va publicar el passat 07/04/2015 en el DOG) la Patronal i la UGT (majoria en la comissió paritària del conveni d'hostaleria) van acordar, en el punt 32, que el plus de manutenció  per als treballadors i treballadores que es queden a menjar sigui de 46,98 euros pel 2015 i 47,40 euros pel 2016 a la província de Tarragona. L'argument és la valoració del cost mitjà que suposa per a l'empresa el dividir aquest pel nombre de perceptors de l'esmentat bé, dret o servei.

El plus de manutenció per als treballadors i treballadores que no mengin en l'empresa seguirà sent de 70,09 euros pel 2015 i de 70,72 euros pel 2016.

CCOO entén i així ho va manifestar en la reunió de la Comissió Paritària, que això no és aplicable per al supòsit del complement salarial en espècie per manutenció a Tarragona, a causa que la seva quantia mensual a percebre i per tant també cotitzable ja està fixada pel conveni col·lectiu vigent. A més que en ser un plus cotitzable, aquesta ?rebaixa? suposa un minvament a la base de cotització dels treballadors i treballadores que mengin en l'empresa, a alhora que discrimina a les persones que mengen enfront de les que no mengen en l'empresa ja que ?cobren? i cotitzen menys.
   
CCOO estudia impugnar l'acord pres per la majoria paritària del Conveni per entendre que va contra l'acordat en el Conveni Col·lectiu d'Hostaleria 2014-2016.


Us seguirem informant.