Madrid, 8, 9 i 10 de juny de 2021

Realitzat el III Congreso de la Federació de Servicios de CCOO


S'ha realitzat el III Congreso de Federación Servicios amb la participació 250 delegats i delegades, 44 de la Federació de Catalunya encapçalada pel nostre secretari general Ramón González Monroy qui va intervenir en el Informe Balanç.

Realizado el III Congreso de Federación Servicios con la participación 250 delegados y delegadas, 44 de la Federació de Catalunya encabezada por nuestro secretario general Ramón González Monroy quien intervino en el Informe Balance. 


Hem de destacar que en la nova executiva estatal s’incorpora el nostre company Carles Català i Pinyol, en la responsabilitat de la secretaria d’Internacional.

Des d’aquí les nostres felicitacions i dessitjos a la nova executiva i al secretari general dels millors encerts i èxits sindicals davant la tasca encomanada pels propers 4 anys.

- - - - - -

Realizado el III Congreso de Federación Servicios con la participación 250 delegados y delegadas, 44 de la Federació de Catalunya encabezada por nuestro secretario general Ramón González Monroy quien intervino en el Informe Balance. 

Debemos destacar que en la nueva ejecutiva estatal incorpora nuestro compañero Carlos Català i Pinyol, en la responsabilidad de la secretaría de Internacional.

Desde aquí nuestras felicitaciones y deseos a la nueva ejecutiva y al secretario general de los mejores aciertos y logros sindicales ante la tarea encomendada por los próximos 4 años.